Computers không phải là chủ đề quá quen thuộc trong các bài thi IELTS Speaking. Do đó, nhiều bạn sẽ chủ quan và bỏ qua chủ đề này trong quá trình ôn tập.

Để giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ và học thuộc nhanh chóng những từ vựng liên quan đến chủ đề Computers, chúng tôi đã tổng hợp lại những từ hay gặp nhất cùng những câu hỏi có thể gặp phải khi các bạn bốc phải chủ đề này trong bài thi. 

1. Từ vựng về Computers

- worldwide web: mạng Internet

- online shopping: mua sắm trên mạng

- forum: diễn đàn

- software: phần mềm

- online applications: ứng dụng online

- surf/browse the web: lướt web

- sit in front of the computer: ngồi trước máy tính

- digital: số hoá (the digital age)

- electronic: điện tử

- virtual: ảo, không có thật

- computer-literate: biết dùng máy tính

- Technophobe: người không biết dùng máy tính

- Call up: tìm kiếm và đọc (call up news updates)

- Conk out on: (máy tính) hỏng

- Do ... by hand: tự làm bằng tay

2. Các câu hỏi thường gặp về Computers

Do you use computers?

Of course, yes, I’m a computer buff. I have a personal laptop that I use on a daily basis. It plays an essential part in my daily life because you know, as a teacher, I need to access the computer to prepare materials and mark students’ homework every day.

How often do you use your computer?

As I mentioned before, I use my computer almost every day to get my work done. Also, I use it for a variety of personal use like watching movies, listening to music, and doing some online shopping.

What kind of computer skills do you have?

I have acquired several skills related to computers. I have a good typing skill, which is the most basic skill when it comes to computers. I also know how to use different software including MS Office and Adobe Illustrator.

How important is your computer to you?

My computer is an indispensable part of my life, I sit in front of the computer every day, and I cannot imagine one day without my computer. It would seem like I have no arms and legs if I didn't have my computer.

What kind of computer skills do you have?

Well, I know how to install different kinds of operating systems such as Mac OS, Windows and Linux. Besides, I know how to use different software including MS Office, Adobe Illustrator and Pro Tools/Audacity. I also can replace some hardware or choose different compatible parts to build a desktop.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!