Bài mẫu Writing task 1 Graphs: IELTS Writing Task 1 - Lesson 1: Graphs

IELTS Writing Task 1 - Lesson 1: Graphs
Trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn có thể gặp rất nhiều dạng đề khác nhau. Và dạng đầu tiên bạn cần học chính là về biểu đồ hay còn gọi là Graphs.
Cập nhật:
Chat Zalo
Gọi 0962.047.499