Bằng IELTS: Những trường đại học xét tuyển bằng IELTS năm 2021

Cập nhật:
IELTS là gì? Thời hạn bằng IELTS có giá trị bao lâu?

IELTS là gì? Tại sao phải học IELTS? Bằng IELTS có thời hạn bao lâu? IELTS là viết tắt của International English Language Testing System (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế).

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499