Đại học Quốc gia Hà Nội là một tổ hợp các trường Đại học hàng đầu cả nước có trụ sở chính tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy và được thành lập vào năm 1993. Đây là một trung tâm tập hợp các trường đại học, các viện nghiên cứu có cơ cấu tổ chức và chương trình đào tạo theo mô hình của một đại học đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm: 7 trường Đại học thành viên và 5 Khoa trực thuộc; 2 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao. 

Với tổ hợp nhiều trường Đại học thành viên nên các ngành khối D của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có những tiêu chí và những điểm khác biệt. Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp các ngành khối D của các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội ngay sau đây nhé!

1. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN  - ĐHQGHN

Ngành Tổ hợp xét tuyển khổi D
Toán học D07, D08
Toán tin D07, D08
Máy tính và khoa học thông tin* D07, D08
Máy tính và khoa học thông tin**  D07, D08
Khoa học dữ liệu* D07, D08
Hoá học D07
Hoá học (CTĐT tiên tiến) D07
Công nghệ kỹ thuật hoá học D07
Công nghệ kỹ thuật hoá học** D07
Hoá dược** D07
Sinh học D08
Công nghệ sinh học D08
Công nghệ sinh học** D08
Địa lí tự nhiên D10
Khoa học thông tin địa không gian* D10
Quản lý đất đai D10
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* D10
Khoa học môi trường D07
Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) D07
Công nghệ kỹ thuật môi trường D07
Công nghệ kỹ thuật môi trường**  D07
Khoa học và công nghệ thực phẩm* D07
Khí tượng và khí hậu học  D07
Hải dương học D07
Tài nguyên và môi trường nước* D07
Địa chất học  D07
Quản lý tài nguyên và môi trường D07
Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* D07

2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQGHN

Ngành Tổ hợp xét tuyển khối D
Báo chí D01, D04, D78, D83
Báo chí **  D01, D78
Chính trị học D01, D04, D78, D83
Công tác xã hội D01, D04, D78, D83
Đông Nam Á học D01, D04, D78, D83
Đông phương học D01, D04, D78, D83
Hàn Quốc học D01, D04, D78, D83
Hán Nôm D01, D04, D78, D83
Khoa học quản lý D01, D04, D78, D83
Khoa học quản lý**  D01, D78
Lịch sử D01, D04, D78, D83
Lưu trữ học D01, D04, D78, D83
Ngôn ngữ học D01, D04, D78, D83
Nhân học D01, D04, D78, D83
Nhật Bản học D01, D06, D83
Quan hệ công chúng D01, D04, D78, D83
Quản lý thông tin D01, D04, D78, D83
Quản lý thông tin **  D01, D78
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D78
Quản trị khách sạn D01, D78
Quản trị văn phòng D01, D04, D78, D83
Quốc tế học D01, D04, D78, D83
Quốc tế học** D01, 78
Tâm lý học D01, D04, D78, D83
Thông tin - Thư viện D01, D04, D78, D83
Tôn giáo học D01, D04, D78, D83
Triết học D01, D04, D78, D83
Văn hóa học D01, D04, D78, D83
Văn học D01, D04, D78, D83
Việt Nam học D01, D04, D78, D83
Xã hội học D01, D04, D78, D83

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI  NGỮ -ĐHQGHN 

Ngành Tổ hợp xét tuyển khổi D
Ngôn ngữ Anh ** D01, D78, D90
Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D90
Ngôn ngữ Pháp ** D01, D03, D78, D90
Ngôn ngữ Trung Quốc** D01, D04, D78, D90
Ngôn ngữ Đức ** D01, D05, D78, D90
Ngôn ngữ Nhật ** D01, D06, D78, D90
Ngôn ngữ Hàn Quốc** D01, D78, D90
Ngôn ngữ Ả Rập D01, D78, D90
Sư phạm tiếng Anh D01, D78, D90
Sư phạm tiếng Trung D01, D04, D78, D90
Sư phạm tiếng Đức D01, D05, D78, D90
Sư phạm tiếng Nhật D01, D06, D78, D90
Sư phạm tiếng Hàn Quốc  D01, D78, D90

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐHQGHN    

Ngành

Tổ hợp xét tuyển khổi D

Quản trị kinh doanh **

D01, D09, D10

Tài chính Ngân hàng** 

D01, D09, D10

Kế toán **

D01, D09, D10

Kinh tế quốc tế**

D01, D09, D10

Kinh tế**

D01, D09, D10

Kinh tế phát triển**

D01, D09, D10

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN

Ngành

Tổ hợp xét tuyển khổi D

Sư phạm Toán D01
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Khoa học tự nhiên
Sư phạm Ngữ Văn D01, D14, D15
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Lịch sử và Địa lý
Quản trị trường học D01
Quản trị Công nghệ giáo dục
Quản trị chất lượng giáo dục
Tham vấn học đường
Khoa học giáo dục
Giáo dục tiểu học D01
Giáo dục mầm non D01

6. KHOA QUỐC TẾ -ĐHQGHN

Ngành

Tổ hợp xét tuyển khổi D

Kinh doanh quốc tế **

D01, D03, D06

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán **

D01, D03, D06 

Hệ thống thông tin quản lý **

D01, D03, D06 

Tin học và kĩ thuật máy tính (CTĐT LKQT do ĐHQGHN cấp bằng)

D01, D03, D06

Phân tích dữ liệu kinh doanh **

D01, D03, D06 

Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) 

D01, D03, D06

Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) 

D01, D03, D06

 Chúc các bạn thành công!