1. Các ngôi trong tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng Anh còn được gọi là đại từ nhân xưng, đại từ xưng hô hay đại từ chỉ ngôi. Chúng là các đại từ để chỉ, thay thế hay đại diện cho một người, một vật, một đối tượng nào đó trong cả văn nói lẫn văn viết. Khi sử dụng các ngôi trong tiếng Anh chúng ta sẽ tránh được việc đề cập trực tiếp hoặc lặp lại các danh từ trước đó.

Trong tiếng Anh có các ngôi như sau:

Ngôi

Ý nghĩa

Ngôi tiếng Anh

Ngôi thứ nhất số ít

Tôi, tớ, mình,….

I

Ngôi thứ nhất số nhiều

Chúng tôi, chúng mình, chúng ta,…

We

Ngôi thứ 2

Bạn, các bạn, các chị, các anh,…

You

Ngôi thứ 3 số ít

Cô ấy, anh ấy, cô ta, anh ta, nó,…

She, He, It

Ngôi thứ 3 số nhiều

Họ, bọn họ, bọn chúng,…

They

2. Cách chia ngôi thứ trong tiếng Anh

Chia các ngôi trong tiếng Anh với động từ to be 

Khi sử dụng động từ to be, các ngôi trong tiếng Anh sẽ có hình thức kết hợp cụ thể như sau:

- Ngôi thứ nhất: I + am (I’m), I was

- Ngôi thứ 3 số ít:  He, She, It + is (He’s, She’s, It’s); He, She, It + was

- Ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3 số nhiều: You, We, They, + are (You’re, We’re, They’re …), You, We, They, … + were

Ví dụ:

- I’m a student at K.M school. (Tôi là 1 học sinh của trường K.M)

- She was walking at 6 p.m yesterday. (Cô ấy đang đi bộ lúc 6 giờ chiều hôm qua.)

- They are very intelligent. (Họ rất thông minh.)

Chia các ngôi trong tiếng Anh với động từ thường ở hiện tại đơn

Ở thì hiện tại đơn, các ngôi trong tiếng Anh đi với động từ thường được chia theo quy tắc sau:

- Ngôi thứ nhất, ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3 số nhiều: I, You, We, They + V-inf

- Ngôi thứ ba số ít: He, She, It + V(s, es)

Ví dụ:

- I usually get up at 5 a.m. (Tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng.)

- He likes reading books in his free time. (Anh ấy thích đọc sách trong thời gian rỗi.)

- They love cats very much. (Họ thích mèo rất nhiều.)

3. Cách sử dụng các ngôi trong tiếng Anh

Ngôi thứ nhất: I, We

I, We là các ngôi trong tiếng Anh dùng để đại diện cho chính bản thân người đang nói.

Ví dụ: 

- I am a teacher. (Tôi là một người giáo viên.)

- We are engineers. (Chúng tôi là những người kỹ sư.)

Ngôi thứ hai: You

Ngôi thứ hai You được sử dụng trong câu khi bạn đang muốn nhắc đến người, nhóm người đối diện trong cuộc hội thoại.

Ví dụ:

- Do you have a pen? (Bạn có cái bút ở đó không?)

- How are you today? (Bạn có khoẻ không?)

Ngôi thứ ba: He, She, It, They

Các ngôi trong tiếng Anh loại này dùng để chỉ những người, nhóm người không trực tiếp tham gia trong cuộc hội thoại những được đề cập đến trong đó.

Ví dụ:

- She has a beautiful yellow hat. (Cô ấy có một cái mũ màu vàng rất đẹp.)

- They used to live in Lao Cai when they were five years old. (Họ từng sống ở Lào Cai khi họ 5 tuổi.)

Trên đây là các ngôi trong tiếng Anh. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn!