Các thì trong Tiếng Anh: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous Tense): Bài tập và công thức

Cập nhật:
Các thì trong Tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết

Các thì trong tiếng Anh là gì? Gồm có bao nhiêu thì tất cả? Làm thế nào để nhận biết được từng thì, có dấu hiệu gì đặc biệt hay không?

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499