Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là một trong những nội dung mà bạn cần phải lưu ý khi đi phỏng vấn xin việc. Bởi đây sẽ là bước đệm để giúp bạn có thể ghi được điểm trong mắt người tuyển dụng hay không. Đặc biệt, qua bài giới thiệu bản thân, bạn có thể phần nào thể hiện được cá tính, điểm mạnh, điểm yếu và kỹ năng giao tiếp của mình. Do đó, hãy chú ý chuẩn bị thật tốt phần giới thiệu này. 

1. Những nội dung tối thiểu phải có trong bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trước hết cần phải đáp ứng đủ 4 nội dung sau:

- Lời chào hỏi

- Giới thiệu tên tuổi

- Giới thiệu quê quán

- Giới thiệu nghề nghiệp (quá trình học tập)

Cấu trúc mẫu Ví dụ
Lời chào hỏi Hi. Nice to meet you!
Giới thiệu tên tuổi My name is Linh, I'm 20 years old
Giới thiệu quê quán I come from Ha Noi
Giới thiệu nghề nghiệp I am a student at Hanoi University

Ví dụ:

- I am a recent graduate student at University of Commerce. My major is Business Administration. I have spent  three years improving my skill in Marketing.

Tôi là sinh viên mới ra trường của Đại Học Thương mại. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 3 năm phát triển kỹ năng Marketing.

- I am the final year student who has spent 4 years during my university time studying hard and improving my skills in Accounting.

Tôi là sinh viên năm cuối, dành 4 năm đại học học tập chăm chỉ và cải thiện kỹ năng ở chuyên ngành kế toán.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên

2. Một số nội dung cần bổ sung trong bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc

Điểm mạnh của bản thân

Bạn hãy lựa chọn những điểm mạnh của bản thân có liên quan trực tiếp đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Tránh nói lan man, dài dòng, không đúng trọng tâm.

Ví dụ:

- I would describe my personality as outgoing and friendly. I am not only easy to talk to but also a good listener. I love being around different types of people and I always challenge myself to improve at everything I do.

Tôi sẽ miêu tả tính cách của mình là cởi mở và thân thiện. Tôi không chỉ dễ nói chuyện mà còn là một người biết lắng nghe. Tôi thích ở bên những người khác nhau và luôn muốn thử thách bản thân để cải thiện tất cả những gì tôi làm.

- I am a fast learner and a hard-working person. I am not only a good team player but also have excellent self-control. I’m interested in connecting people and I can always see the positive out of the others.)

Tôi là người tiếp thu nhanh và rất chăm chỉ. Tôi không chỉ làm việc tốt với nhóm mà còn có khả năng tự kiểm soát rất tốt.Tôi thích việc kết nối mọi người và luôn nhìn thấy những điều tích cực ở những người khác.

- I have a passion for architecture. I like spending my spare time visiting historical and famous buildings to learn from their designs. I would describe myself as a creative and motivated person.

Tôi có niềm đam mê với kiến trúc. Tôi thích dành thời gian rảnh ghé thăm những tòa nhà lịch sử nổi tiếng để học từ thiết kế của chúng. Tôi sẽ miêu tả bản thân là một người sáng tạo và có động lực.

Điểm yếu của bản thân

Bạn hãy thành thật nói ra những khuyết điểm của mình nhưng lưu ý rằng hãy nói thêm cả cách bạn đã tìm cách khắc phục nó như thế nào. Nhà tuyển dụng sẽ không tin những câu trả lời như "Tôi không có điểm yếu nào" hay "Tôi chưa bao giờ bận tâm về nó" đâu nhé!

Ví dụ:

- This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.

Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.

- I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality.

Điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.

Mục tiêu nghề nghiệp

Bạn hãy tập trung nói về những mong muốn và dự định của mình sau khi nhận công việc này là gì. Nó sẽ giúp gì cho bạn và bạn có thể mang lại gì cho công ty.

Ví dụ:

- My goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.

Mục tiêu của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.

- As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency.

Là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc.

I am now looking for an opportunity to devote my skills, enthusiasm, and creativity. After being in the field for a while, I am impressed by your company’s creative and innovative products. I hope I will have a chance to sharpen my design skills at the company.

Tôi hiện đang tìm kiếm một cơ hội để cống hiến những khả năng, lòng nhiệt tình và sự sáng tạo. Sau một thời gian tìm hiểu về lĩnh vực thiết kế, tôi rất ấn tượng với những sản phẩm mang tính sáng tạo và đột phá của công ty. Tôi hi vọng có cơ hội được rèn dũa những kỹ năng về thiết kế ở quý công ty.

- I am looking to develop other skills to work in the marketing industry. I want to learn on the job, which is why I’d like to work for your company.

Tôi đang tìm kiếm một cơ hội để rèn dũa những kỹ năng khác trong lĩnh vực marketing. Tôi mong muốn có thể học hỏi được từ công việc bởi thế nên tôi rất mong có cơ hội làm việc tại công ty.

Trên đây là hướng dẫn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho các bạn sinh viên mới ra trường khi đi phỏng vấn xin việc. Chúc các bạn thành công!