Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là một việc mà ai cũng phải học khi mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ này. Bởi vì khi bạn muốn giao tiếp với người khác, đặc biệt là người lạ, hoặc là khi phỏng vấn xin việc thì việc giới thiệu bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết giới thiệu bản thân một cách đầy đủ và chuẩn mực bằng tiếng Anh. Điều này có thể sẽ khiến cho đối phương không thể hiểu rõ về bản thân, hoàn cảnh của bạn cũng như là cá tính, nét đặc trưng riêng của bạn. Do vậy, để có được một bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản và chuẩn nhất, bạn có thể tham khảo một số đoạn văn mà chúng tôi đã chuẩn bị trước dưới đây.

Trước hết, một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cần phải đáp ứng đủ 6 nội dung sau:

- Lời chào hỏi

- Giới thiệu tên tuổi

- Giới thiệu quê quán

- Giới thiệu nghề nghiệp

- Giới thiệu về gia đình

- Giới thiệu về sở thích

Chỉ khi chứa đủ 6 nội dung chính trên thì bài giới thiệu bản thân của bạn bằng tiếng Anh mới được gọi là chính xác và chuẩn mực.

Cấu trúc mẫu Ví dụ
Lời chào hỏi Hi. Nice to meet you!
Giới thiệu tên tuổi My name is Linh, I'm 20 years old
Giới thiệu quê quán I come from Ha Noi
Giới thiệu nghề nghiệp I am a student at Hanoi University
Giới thiệu về gia đình My family has 4 people: my father, my mother, my brother, and me
Giới thiệu về sở thích I am interested in listening to music

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

Một số đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

- My name is Do Xuan Son. I’m 20 years old and I’m single. I live in Hanoi city and I am a student at National Economics University with a major in Accounting. I like watching movies in my spare time. 

(Tôi tên là Đỗ Xuân Sơn. Tôi 20 tuổi và đang độc thân. Tôi đang sinh sống tại thành phố Hà Nội và là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với chuyên ngành kế toán. Tôi thích xem phim khi rảnh rỗi.)

Hi, my name is Nam and I’m 30 years old. I’m originally from Hanoi but I moved to Ho Chi Minh city over 15 years ago. I’m a careful and hard-working person. I am also an extrovert so that why I really like being in contact with the public.

(Xin chào, tên tôi là Nam và tôi 30 tuổi. Tôi thực ra đến từ Hà Nội nhưng tôi đã chuyển đến TP.Hồ Chí Minh hơn 15 năm rồi. Tôi là một người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi cũng là người hướng ngoại vì vậy nên tôi rất thích giao tiếp với mọi người.)

Hello, my name is Trang. I’m married and now I have three kids, one son, and two daughters. I am interested in working from home because I can be close and take care of my kids. I enjoy to cook and make delicious food for my family.

(Xin chào, tôi tên là Trang. Tôi đã kết hôn và có 3 con, 1 trai và 2 gái. Tôi thích làm việc ở nhà vì tôi có thể gần gũi và chăm sóc bọn trẻ. Tôi thích nấu ăn và làm ra những món ăn ngon cho gia đình.)

Trên đây là hướng dẫn làm thế nào để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho những người mới bắt đầu. Vậy bạn đã nắm được bí quyết gì cho mình chưa? Hãy luyện tập và thực hành thường xuyên để nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như là khả năng giao tiếp của mình nhé!