1. Map là gì?

Map trong bài thi IELTS Writing Task 1 là dạng bài miêu tả sự thay đổi, phát triển của một khu vực, địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định như thành phố, khu dân cư, làng xóm… Tần suất xuất hiện của dạng bài về Map này thấp hơn so với các dạng biểu đồ khác trong phần thi IELTS Writing nhưng không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua mà không đụng đến phần này.

Ở phần thi IELTS Writing Task 1 thường sẽ có 2 dạng Map như sau:

- Dạng 1 bản đồ: Yêu cầu thí sinh miêu tả một bản đồ và sử dụng thì hiện tại đơn, dạng này hiếm gặp hơn dạng còn lại.

- Dạng nhiều bản đồ: Yêu cầu thí sinh chọn các chi tiết, miêu tả và so sánh các bản đồ. Với dạng này, thí sinh dùng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai tùy theo giai đoạn thời gian của bản đồ.

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Map

Cấu trúc của một bài viết Map cũng sẽ tương tự như các dạng biểu đồ khác trong IELTS Writing Task 1 là gồm 3 phần, 4 đoạn:

- Introduction

- Overview

- 2 đoạn Body

Một số từ vựng cần ghi nhớ

Động từ

Nghĩa

Buildings

Demolish
Knock-down

Miêu tả sự phá hủy

Replace

Thay thế

Renovate

Nâng cấp

Build
Construct
Erect

Xây

Reconstruct

Xây lại

Extend
Expand
Enlarge

Miêu tả tòa nhà được làm to hơn

Relocate

Đổi chỗ

Convert

Biến đổi

Modernize

Hiện đại hóa

Trees

Clear
Cut-down
Remove

Miêu tả sự biến mất của cây cối

Plant

Trồng cây

Leisure facilities

Open
Set up

Mở

Develop

Phát triển

Cách viết Introduction cho Map

Cũng giống như những dạng biểu đồ khác, người viết cần paraphrase lại câu ở đề bài bằng các từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.

Cách viết Overview cho Map

Mô tả chung về 2 bản đồ và những sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa chúng. 

+ Cấu trúc chung cho câu overview:

Overall, the + [danh từ] + [witness] radical changes with the most noticeable being + [cụm danh từ]

+ Các cụm danh từ để nêu điểm khác biệt giữa 2 bản đồ thường dùng:

- The relocation and expansion of + ABC: sự di dời và mở rộng của + ABC

- The replacement of ABC for XYZ: sự thay thế của cái cũ (ABC) cho cái mới (XYZ)

- The addition of ABC: sự thêm vào của ABC

- The erection of ABC: sự xây dựng thêm ABC

- The disappearance of ABC: sự biến mất của ABC

+ Cách mô tả những thay đổi chung

- Over the period, the area witnessed dramatic changes.

- From 1995 to 2005, the city centre saw spectacular developments.

- The village changed considerably over the time period.

- During the 10-year period, the industrial area was totally transformed.

- Over the past 20 years, the residential area was totally reconstructed.

- Over the time period, the old docks were totally redeveloped.

- Between 1995 and 2005, the old houses were rebuilt.

- The central business district was completely modernised during the time period.

Cách viết Body cho Map

Trong bài map nếu có so sánh 2 cái map thì nên chia cách viết là mỗi đoạn Body viết về 1 cái map.

- Body 1 sẽ viết Map năm quá khứ, thường Body 1 của Map năm quá khứ sẽ ngắn hơn, ở đoạn này sẽ mô tả những điểm nổi bật của Map trong quá khứ. 

- Body 2 sẽ viết Map năm tương lai, thì chúng ta cũng sẽ mô tả những đặc điểm nổi bật của Map năm tương lai, chú ý là ở những đặc điểm có sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai. Nói cách khác chúng ta nên có sự so sánh là trong quá khứ nó như nào và trong hiện tại nó đã đương thay đổi như nào

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Map

Đề bài: 

The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Map

Introduction

Paraphrase câu đề bài

-> The maps depict the development of a town named Darwin from 2009 to 2014.

Overview

Qua đề bài, ta thấy rằng khu công nghiệp (industrial area) được thay thế bằng các vùng cho dân cư ở và giải trí, và cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp bằng việc thêm cảng và đường đi bộ.

-> The initial impression from the maps is that the town showed the complete obliteration of the industrial area to make room for more residential, recreational and academic amenities. In addition, the town’s infrastructure was also renovated with the addition of a harbor and more footpaths.

Body

Ở phần này, ta chia 2 đoạn để miêu tả về sự thay đổi của khu công nghiệp như thế nào.

In 2009, on the vast grassland stretching from the center to the southern part of the town was sited an industrial area. Over the next 5 years, this industrial zone became non-existent, and was replaced by trees. To the southeast of the town, a new harbor was erected, and an additional footpath was established, leading from the harbor to the main road in the west of the town. This new footpath further divided the southern zone of the town into two distinct areas, the upper part of which had some new residential buildings and a new university one.

Regarding the area encircled by the footpaths, the former industrial area was converted into a swimming pool. The school and the convention center located in the vicinity of this area and the northern main road remained unchanged. The two swimming pools by the beach also remained in the same position over the given period.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!