1. Pie Chart là gì?

Pie chart là một loại biểu đồ dùng để trình bày thông tin hoặc thông số của một vùng/quốc gia/nơi chốn ở các thời điểm khác nhau. Dạng biểu đồ này còn có thể dùng để biểu diễn, so sánh sự khác biệt của các chủ thể (quốc gia, thành phố, giới tính, etc.) tại cùng một thời gian, hoặc cũng có thể khác thời gian. 

Khác với những biểu đồ trong bài học trước như biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột thì Pie chart là loại biểu đồ có dạng tròn gồm những phần được chia nhỏ có màu sắc (hoặc kí hiệu) khác nhau, ứng với những đối tượng được phân tích. Bên góc biểu đồ thường có chú thích làm rõ hơn về đối tượng. Đơn vị thường gặp trong dạng biểu đồ này là phần trăm.

Pie chart cũng là loại biểu đồ có 2 dạng thường gặp trong bài thi:

- Dạng có yếu tố thời gian

- Dạng không có yếu tố thời gian

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart

Cấu trúc của một bài viết Pie Chart cũng sẽ tương tự như các dạng biểu đồ khác trong IELTS Writing Task 1 là gồm 3 phần, 4 đoạn:

- Introduction

- Overview

- 2 đoạn Body

Cách viết Introduction cho Pie Chart

Giống như trong các bài học về viết biểu đồ thì phần introduction của Pie Chart cũng sẽ gồm từ 1 đến 2 câu được paraphrase từ đề bài.

Ví dụ:

The two pie charts below show the percentages of industry sectors' contribution to the economy of Turkey in 2000 and 2016.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Các bạn có thể biến đổi từ để paraphrase lại đề bài như sau:

-> The two pie charts illustrate how different industry sectors contributed to the economy of Turkey percentagewise in the years 2000 and 2016.

Cách viết Overview cho Pie Chart

Đoạn này ta sẽ nêu bức tranh tổng quan nhất về đặc điểm chính hoặc xu hướng thay đổi của biểu đồ. Tuy nhiên, Pie chart dạng có yếu tố thời gian sẽ được viết giống như Line graph, nói cách khác là sẽ sử dụng các từ chỉ tăng trưởng như increase, decrease...

Trong khi đó, đối với các dạng Pie chart không có yếu tố thời gian, các bạn sẽ không được sử dụng các cụm từ chỉ sự tăng trưởng, trend như increase, decrease như trong Line graph vì nó không có sự so sánh tăng trưởng giữa các mốc thời gian với nhau. Bạn chỉ có thể sử dụng những từ vựng chỉ sự so sánh.

Ví dụ:

Overall, at the beginning of the period construction contributed the least to the economy of Turkey and agriculture was the most significant economic sector. In comparison, at the end of the period healthcare and education became the largest economic segment and the lowest contribution was made by financial, business and other services.

Cách viết Body cho Pie Chart

Phần này sẽ gồm 2 đoạn, cách viết tùy theo từng dạng Pie Chart nêu ở trên.

- Đối với Pie chart có yếu tố thời gian, ta có 2 cách chia:

+ Cách 1: Chia theo năm tháng 

+ Cách 2: Chia theo đối tượng

- Đối với Pie chart có yếu tố thời gian, ta cũng có 2 cách chia như sau:

+ Cách 1: Miêu tả thông tin trên từng biểu đồ, sau đó liên hệ các biểu đồ với nhau. Cách viết này khá dễ viết nhưng nếu có nhiều hơn 2 charts thì người viết dễ bị dài dòng, lan man.

+ Cách 2: Viết về những tương đồng và khác biệt của các charts.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart

Dạng không có yếu tố thời gian

+ Đề bài: 

The charts show the sources of electricity produced in 4 countries between 2003 and 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart

+ Introduction

Biến đổi từ để Paraphrase đề bài

- The charts = The given pie charts

- show = detail information about

- the sources of electricity produced in 4 countries = the proportion of three different sources of electricity in four countries

- between 2003 and 2008 = from 2003 to 2008

-> The given pie charts detail information about the proportion of three different sources of electricity in four countries (India, Sweden, Morocco and Vietnam) from 2003 to 2008.

+ Overview

Phần này ta cần trả lời được cho 2 câu hỏi:

- Xu hướng sử dụng các nguồn điện giữa các nước?

- Nguồn điện nào được sử dụng ít ở nước này nhưng lại được sử dụng nhiều ở nước khác?

-> Overall, Vietnam and Morocco did not use any nuclear power for electricity production. It can also be seen that while fossil fuels were the largest source of electricity supply in Vietnam and India, they only occupied a relatively marginal proportion in Morocco and Sweden during the examined years.

+ Body

Ta nhận thấy qua biểu đồ rằng hai nước Việt Nam và Morocco có xu hướng giống nhau còn Ấn Độ và Thụy Điển có xu hướng giống nhau. Do đó, ta sẽ xếp nhóm 2 nước có điểm tương đồng vào cùng 1 đoạn để miêu tả.

In Vietnam, 56% of the total amount of electricity was produced from fossil fuels, while the figure for Morocco was only 5%. The rest of the electricity, in both nations, was produced solely from hydro power.

In India however, electricity from fossil fuels contributed to 82% of the entire quantity of electricity produced, which was also the highest figure for fossil fuel use among the four countries. Meanwhile, fossil fuels were only responsible for 4% of the total generated electricity in Sweden, with hydro power and nuclear power contributing 52% and 44% respectively.

Dạng có yếu tố thời gian

+ Đề bài: 

The charts show the main methods of transport of people travelling to one university in 2004 and 2009.

Summarise the information be selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Pie Chart

* car parking charges in the university 2006

** new bus stop in the university in 2008

+ Introduction

Biến đổi từ để Paraphrase đề bài

- The charts = The given pie charts

- show = compare

- the main methods of transport = the percentage of students using five different means of transportation

- travelling to one university = to travel to a particular university

- in 2004 and 2009 = during 2004 and 2009

-> The given pie charts compare the percentage of students using five different means of transportation (Car, Train, Bus, Bicycle, and Walking) to travel to a particular university during 2004 and 2009.

+ Overview

Dựa vào biểu đồ, ta thấy rằng tàu là phương tiện được ít ưa chuộng hơn trong khi ô tô và xe bus lại được sử dụng nhiều nhất.

-> It is noticeable that travelling by train was the least favored form of transportation, while there was a change, from cars to buses, for the most commonly used form of transport over the five year period.

+ Body

Ta chia Body thành 2 đoạn theo mốc thời gian để so sánh các yếu tố với nhau.

In 2004, just over half of students traveled to the university by car, with only a third taking a bus. The remaining students rode a bike, went on foot or took a train, with the figures being 9%, 4%, and 3% respectively.

However, with the construction of a new bus stop in 2008 and the introduction of car parking fees in 2006, in 2009 the number of students commuting by car dropped to 28%, and consequently the number of students travelling by all other methods increased. Those travelling by bus increased to 46%, bicycle user’s rose to 16%, and both train travelers and walkers increased by 1% and 2% respectively.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!