1. IELTS Writing Task 1 là gì?

Phần 1 của bài thi IELTS Writing yêu cầu người học phải nắm rõ các bước để hoàn thiện một bản báo cáo dựa trên các số liệu được cung cấp qua các bảng/biểu đồ/hình vẽ. Mục đích của bài thi Writing Task 1 là để kiểm tra khả năng phân tích xu hướng và diễn đạt những xu hướng này theo hướng tăng/giảm/thay đổi một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các dạng bài thường gặp trong Writing Task 1 gồm có:

- Biểu đồ đường (Line graph)

- Biểu đồ cột (Bar chart)

- Biểu đồ tròn (Pie chart)

- Bảng số liệu (Table)

- Biểu đồ kết hợp (Mixed Charts)

- Quy trình (Process)

- Bản đồ (Map)

2. Cấu trúc của một bài IELTS Writing Task 1

Trên thực tế, không có một cấu trúc cố định nào cho Writing Task 1, vì một bản báo cáo có thể được trình bày với nhiều kiểu khác nhau tuỳ theo cách tiếp cận. Nhưng dù chúng ta chọn triển khai theo cách nào đi chăng nữa, một bài viết hoàn chỉnh sẽ phải bao gồm những ý chính sau:

- Introduction (Giới thiệu chung): Đây là phần mà người viết phải cho biết các thông tin chung nhất về biểu đồ. Đây là phần không thể thiếu trong bài viết.

- Overview (Xu hướng chung): Đây là phần mà người viết sẽ phải đưa ra xu hướng tăng/giảm/thay đổi nổi bật nhất của các đối tượng trong bảng hay biểu đồ. Đối với dạng Process, người viết phải đưa ra một tóm tắt về quy trình đang được đưa ra.

-  Body (1/2/3): Đây là phần quan trọng nhất của bài viết. Những sự thay đổi hoặc phát triển của đối tượng theo thời gian phải được trình bày rõ ràng và chính xác dựa trên số liệu cho sẵn trong bảng biểu/hình vẽ.

Người viết phải nhớ đưa ra so sánh giữa các đối tượng với nhau và nhóm chúng một cách hợp lý. Không có giới hạn về số lượng đoạn văn khi mô tả các đối tượng, tuy nhiên người viết cần chia đoạn vừa phải để tránh viết lằng nhằng không cần thiết.

3. Cách viết một bài viết IELTS Writing Task 1 band 5.0

Introduction (Giới thiệu chung)

Đoạn Introduction còn được mọi người gọi là đoạn Mở bài thay vì đoạn Giới thiệu chung. Cho dù tên gọi là gì đi chăng nữa, đây là đoạn văn không thể thiếu của bài viết với mục đích cho người đọc biết đối tượng đang hướng đến là gì. Cụ thể hơn, một đoạn Introduction hoàn chỉnh sẽ phải trả lời được các câu hỏi sau:

- Biểu đồ/hình ảnh cho sẵn thuộc loại nào?

- Đối tượng được mô tả trong biểu đồ/hình ảnh cho sẵn là gì?

- Số liệu của các đối tượng nằm trong khoảng thời gian nào? (nếu có)

- Đơn vị đo lường số liệu là gì? (nếu cần)

Kỹ thuật viết đoạn Introduction hiệu quả nhất là viết lại đề bài (Paraphrasing). Điều này có nghĩa là người viết chỉ cần thay đổi một số từ hoặc cụm từ trong đề bài để tạo ra một câu văn mới mà vẫn đảm bảo đầy đủ nghĩa ban đầu, giúp cho người viết đi thẳng vào trọng tâm và không lạc đề xuyên suốt bài viết.

Overview (Xu hướng chung)

Một đoạn Overview hoàn chỉnh sẽ thường kéo dài từ 2 đến 3 câu. Trong đoạn này, người viết sẽ phải trả lời được những câu hỏi sau:

- Xu hướng chung nhất của toàn bảng biểu/hình vẽ là gì?

- Số liệu nào cao nhất? Số liệu nào thấp nhất?

- Có điều gì khác đáng chú ý trong bảng biểu/hình vẽ đã cho không?

Khi bắt tay vào viết phần này, người viết nên đưa ra ngay lập tức một câu để miêu tả xu hướng chung của biểu đồ/hình vẽ đã cho. Câu này thường bắt đầu với cấu trúc sau:

- Overall, the data indicates that …

- In general, it can be seen that …

Tiếp theo, người viết phải chọn lọc được các chi tiết nổi bật nhất của bảng biểu/hình vẽ đã cho để đưa vào đoạn văn mô tả Xu hướng chung. Một số ví dụ về đoạn Overview hoàn chỉnh:

- Overall, while most of the countries are expected to show increases in oil production, Saudi Arabia will maintain its position as the major producer.

- In general, it is clear that people in the UK spend more time sleeping than doing any other daily activity. Also, there are significant differences between the time spent by men and women on employment/study and housework.

Body (Thân bài)

Đây được coi là phần quan trọng nhất của bài viết Writing Task 1. Như đã đề cập ở trên, không hề có một cấu trúc cố định cụ thể nào cho cho phần này, vậy nên tuỳ vào dạng bài và cách tiếp cận của người viết để quyết định xem có bao nhiêu đoạn Body sẽ được trình bày trong bài. 

Các bạn có thể tham khảo cách viết cụ thể của từng dạng bài IELTS Writing Task 1 trong các bài học trước đó của chúng mình.

4. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Sample band 5

The table below shows the percentage of smartphone owners using various features in Vietnam in the years 2008, 2010 and 2012.

(Bảng sau đây chỉ ra phần trăm người sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các tính năng khác nhau ở Việt Nam vào các năm 2008, 2010 và 2012).

Features

Percentage of smartphone owners

2008

2010

2012

Phone Calls

100

100

97

Taking photos

65

70

77

Sending & receiving text messages

82

75

68

Playing games

63

68

80

Watching movies

50

64

76

The table below shows the percentage of smartphone owners using various features in Vietnam in the years 2008, 2010 and 2012.

Looking at the chart in more details, the percentage of phone calls was highest, with 100% in 2008 and 2010. While the proportion of people taking photos was increase from 65% to 77%. In terms of sending and receiving text messages, the percentage was 82% in 2008. This figure decreased to 75% in 2010 and to 68% in the last year.

Playing games accounted for 63% in 2008, then the number was 80% in 2012, which was higher than that of taking photos and text message in 2012, at 77%. Finally, watching movies was the last feature which stood at 50%, 64% and 76% in 2008, 2010 and 2012 respectively.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!