1. Dạng Argumentative là gì?

- Argumentative essay là dạng bài yêu cầu người viết đưa ra những lý lẽ lập luận để chứng minh và thuyết phục người đọc đồng ý với quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Quan điểm của người viết có thể là: Đồng ý (Agree)/ Không đồng ý (Disagree), hoặc Đồng ý một phần (Partial agree).

- Cách nhận dạng đề bài argumentative essay

Thông thường, sau khi nêu lên vấn đề hoặc quan điểm xoay quanh một vấn đề nào đó, đề bài sẽ kết thúc bằng một câu hỏi yêu cầu người viết nêu lên quan điểm của mình như sau: 

+ To what extent do you agree or disagree?

+ What is your opinion?

+ Do you agree or disagree?

2. Cách viết IELTS Writing Task 2 dạng Argumentative

Introduction

Giới thiệu: Nêu lên chủ đề, cung cấp những thông tin cơ bản cần thiết giúp người đọc hiểu lập luận của bạn về đề bài argument essay đưa ra, phác thảo những bằng chứng bạn sẽ trình bày trong bài.

Tuyên bố luận điểm: Tóm tắt ngắn gọn trong một câu về điểm chính và những yêu cầu của bạn.

Tóm lại phần mở bài bạn cần viết 2 câu:

- Câu đầu tiên là câu dẫn vào vấn đề chính.

- Câu thứ 2 nêu ý chính và trả lời câu hỏi của đề bài dựa trên quan điểm của mình.

Body

Một bài tranh luận điển hình bao gồm hai đoạn văn trở lên giải thích lý do tại sao bạn ủng hộ luận điểm của mình. Mỗi đoạn thân bài nên bao gồm một ý tưởng hoặc một phần bằng chứng khác nhau và chứa một câu chủ đề giải thích rõ ràng và ngắn gọn lý do tại sao người đọc nên đồng ý với quan điểm của bạn. 

Các đoạn nội dung là nơi bạn sao lưu các tuyên bố của mình với các ví dụ, nghiên cứu, thống kê và trích dẫn văn bản. Bạn cần giải quyết các quan điểm đối lập và bác bỏ chúng hoặc giải thích lý do tại sao bạn không đồng ý với chúng. Việc trình bày sự kiện và xem xét một chủ đề từ mọi góc độ sẽ tăng thêm độ tin cậy và sẽ giúp bạn có được lòng tin của người đọc.

Tóm lại phần thân bài:

-  Đoạn 1 theo các bước: Nêu luận điểm 1 – lập luận – cho ví dụ cụ thể.

-  Đoạn 2 theo các bước: Nêu luận điểm 2 – lập luận – cho ví dụ cụ thể.

Conclusion

Đây là đoạn văn trình bày lại luận điểm của bạn và tóm tắt tất cả các lập luận được đưa ra trong các đoạn thân bài của bạn. Một kết luận hay là người viết sử dụng một giai thoại cá nhân để giải thích chủ đề ảnh hưởng đến cá nhân họ như thế nào.

Tóm lại phần kết bài:

- 1 câu diễn giải lại cho luận điểm đã nêu bằng những từ/cụm từ đồng nghĩa.

- 1 câu tóm tắt lại 2 đoạn đã trình bày trong phần thân bài.

- 1 câu nêu ra dự đoán về tương lai của vấn đề dựa trên góc độ cá nhân bạn hoặc kiến nghị của chính bản thân và những ảnh hưởng của vấn đề đã từng diễn ra đối với chính bản thân bạn.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Argumentative

Đề bài

It is better for the students to live away from home during their university studies rather than staying with their parents. To what extent do you agree or disagree?

Introduction

While some people think that students ought to live alone whilst studying at university, it is believed by others that it is better for them to remain living at home. In my opinion, I think students benefit from living alone unless their finances prevent it.

Body

Firstly, one of the main reasons why it is advantageous for students to live alone is that they become totally independent of their parents and able to think for themselves. University is a time for students to spread their wings and try new ideas or ways of thinking and learn to cope with making life changing decisions. By living alone, without the influence of their parents, they develop rounder, decisive characters able to function well in the world.

Another advantage to students fleeing the parental nest is that they learn to manage money. Most students see university as a stepping stone to adulthood and so by learning to live on a budget, they develop the skills needed once they are earning a salary and balancing their finances. Renting property also comes with responsibilities to both landlords and housemates, and this is a further lesion to learn in useful life skills.

Finally, however, regardless of how beneficial living alone might be for university students, it might be financially impractical for some. For a small proportion of university students, their finances might require them to stay at home for as long as possible until they are finally able to support themselves through paid work.

Conclusion

In conclusion, while it might not be feasible for all students, living away from parents helps university students develop strength of character and useful life skills needed for when they enter working life.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!