Cách viết writing task 2: Bài mẫu IELTS Simon Writing Task 2: Agree or Disagree

Cập nhật:
IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Sample Discussion Essay

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 Sample Discussion Essay. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 dạng Thảo luận từ thấy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Agree or Disagree

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 theo chủ đề Agree or Disagree. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu chủ đề Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý từ thầy Simon.

Cách viết IELTS Writing Task 2: 2-part Question

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng 2-part Question của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 two-part Question (còn gọi là Double Question)

Cách viết IELTS Writing Task 2: Advantage and Disadvantage

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Advantage and Disadvantage của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Advantage and Disadvantage

Cách viết IELTS Writing Task 2: Problem & Solution

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Problem & Solution của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Problems and Solutions

Cách viết IELTS Writing Task 2: Discussion

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Discussioncủa IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Discussion.

Cách viết IELTS Writing Task 2: Argumentative

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Argumentative của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Argumentative.

Cách viết IELTS Writing Task 2: Opinion

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Opinion của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Opinion.

Cách viết IELTS Writing Task 2: Agree or Disagree

Tham khảo cách viết Writing Task 2 dạng Agree or Disagree của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Agree or Disagree.

Giáo trình IELTS Writing Task 2 band 5.0: các dạng bài

IELTS Writing Task 2 luôn là phần thi khó nhằn và mất thời gian hơn. Và dưới đây là bộ giáo trình IELTS Writing Task 2 band 5.0 để các bạn tham khảo.

IELTS Writing Task 2 - Lesson 1: Argument Essay

Bài học đầu tiên của phần thi IELTS Writing Task 2 mà bạn cần nắm thật chắc chính là về argument essay hay còn gọi là văn tranh luận.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499