1. Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì?

Câu tường thuật là một loại câu được sử dụng để thuật lại một sự việc hay lời nói của ai đó. Nói cách khác, việc sử dụng câu tường thuật là bạn đang chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Ví dụ:

She told me to bring my clothes inside. (Cô ấy bảo tôi cát quần áo vào nhà.)

He said he wouldn’t attend the party because he was busy. (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không tham gia bữa tiệc vì anh ấy bận.)

2. Câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật dạng câu hỏi dùng để tường thuật lại một câu hỏi hoặc sự nghi vấn của ai đó.

Dạng Yes/No question

- Đây là một trong những dạng câu tường thuật khá đơn giản và dễ nhận diện. Những câu hỏi dạng này thường được bắt đầu với động từ to be hoặc trợ động từ. Để viết được câu tường thuật dạng câu hỏi yes/no question các bạn cần lưu ý một số điều sau:

+ Cấu trúc: S + asked + (O) + if/whether + S + V

+ Từ tường thuật sử dụng: “ask”, “inquire”, “wonder”, “want to know”,…

+ Sau từ tường thuật/giới thiệu sẽ là “if” hoặc “whether” để thể hiện sự có hoặc không.

Ví dụ:

He asked me if I want to eat salmon. (Anh ấy hỏi tôi là có muốn ăn món cá hồi không.)

My parents asked me if I went to my grandmother’s house. (Bố mẹ hỏi tôi có về nhà bà ngoại không.)

Dạng Wh-Question

Để viết câu tường thuật của câu hỏi Wh- Question, ta cần lưu ý những điều sau:

+ Cấu trúc : S + asked + (O) + Wh- Question + S +Verb

+ Lặp lại từ để hỏi sau từ tường thuật.

+ Đổi trật tự 

Ví dụ:

My mom asked me what to eat tonight. (Mẹ tôi hỏi tôi tối nay ăn gì.)

The teacher asked me what the answer to that problem was. (Cô giáo hỏi tôi câu trả lời cho vấn đề đó là gì.)

3. Bài tập Câu tường thuật dạng câu hỏi có đáp án

1. He asked me: “Do you have a red pen?”.

2. My dad asked me, “Will you come visit me this weekend?”.

3. “Where are you going?” he asked her.

4. “Is it going to be a fine day today?” I asked my mother.

Đáp án

1. He asked me if I had a red pen.

2. My dad asked me if I would visit him over that weekend.

3. He asked her where she was going.

4. I asked my mother whether/ if it was going to be a fine day that day.

Trên đây là bài học về câu tường thuật dạng câu hỏi. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!