1. Cấu trúc đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021

Do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, nên đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh của Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2021-2022 đã có rất nhiều sự thay đổi so với đề thi năm ngoái. Cụ thể:

- Thời gian làm bài giảm từ 60'' xuống còn 45''.

- Tổng số câu hỏi giảm từ 40 câu xuống còn 30 câu.

- Thêm dạng bài mới: Chọn cách tạo câu từ các từ gợi ý

Cấu trúc đề thi chi tiết

Phần

Số câu

Phát âm

02

Trọng âm

02

Hoàn thành câu

08

Chọn từ vựng cùng nghĩa so với một từ/cụm từ có trong câu ngữ cảnh

01

Từ vựng trái nghĩa so với một từ/cụm từ có trong câu ngữ cảnh

01

Hoàn thành mẩu hội thoại giao tiếp

02

Chỉ ra phần có lỗi sai

02

Đọc và trả lời câu hỏi đọc hiểu

(bài đọc là văn bản phi hư cấu mang tính thời sự và thực tế) 

03

Đọc và chọn từ điền vào chỗ trống

(được xem là phần khó với nhiều học sinh do đòi hỏi phải có khối lượng từ vựng nhất định)

04

Chọn câu sát nghĩa câu gốc

03

Chọn cách tạo câu từ các từ gợi ý

02

Tổng cộng (10 phần)

30

2. Các nội dung trong đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2021

Dạng bài

Nội dung

Phát âm

Phần này kiểm tra cách phát âm đuôi “ed” hoặc đuôi s/es (với đề thi năm 2021 là đuôi ed) và cách phát âm nguyên âm đơn hoặc nguyên âm đôi (với đề năm 2021 là nguyên âm " /æ/ - /ə/")

Trọng âm

Độ khó ở mức đơn giản, đề năm 2021 chỉ hỏi trọng âm với từ 2 âm tiết. 

Tìm lỗi sai 

Phần này năm 2021 đã kiểm tra:

- Câu điều kiện loại 1

- Many, much, more

Hoàn thành câu

Phần này kiểm tra kiến thức về ngữ pháp:

- Cấu trúc câu với used to và get used to

- Câu hỏi đuôi

- Tính từ hay trạng từ

- Tính từ + to + V-infinitive

- Giới từ chỉ thời gian

- Danh từ thông dụng

- Cấu trúc với “wish”

- Thì của động từ: quá khứ đơn, 

Hoàn thành hội thoại giao tiếp

Phần này năm 2021 đã kiểm tra:

- Cảm ơn, xin lỗi

- Mời mọc và đáp lại lời mời

Từ cùng nghĩa

Các từ được kiểm tra đều đã có trong chương trình Tiếng Anh THCS. HS nên ôn luyện kĩ các loại từ thông dụng đã gặp trong đề thi năm 2019:

- Danh từ thông dụng

- Liên từ phụ thuộc, Liên từ chỉ lý do, nguyên nhân, mục đích, kết quả

Đọc và chọn từ điền hoàn thành đoạn văn

Để làm tốt bài này, HS cần nắm vững:

- Giới từ thông dụng

- Động từ thông dụng

- Liên từ phụ thuộc

- Động từ khuyết thiếu chỉ Khả năng ở hiện tại

Đọc và trả lời câu hỏi đọc hiểu

Phần này kiểm tra các kĩ năng đọc hiểu của học sinh:

- Tìm thấy và hiểu thông tin cụ thể CÓ rõ ràng trong văn bản

- Xác định thông tin cụ thể KHÔNG ĐÚNG hoặc KHÔNG được nói tới trong bài

Chọn câu sát nghĩa câu gốc

Các cấu trúc đã kiểm tra trong đề năm 2021: 

- Câu điều kiện loại 2

- Thể bị động với động từ khuyết thiếu

- Câu nghi vấn, đề nghị, mệnh lệnh tường thuật

Chọn cách tạo câu từ các từ gợi ý

Chủ điểm đã kiểm tra năm 2021:

- ... suggest ... /... be suggested that ...

- Liên từ phụ thuộc

Phát âm

Phần này kiểm tra cách phát âm đuôi “ed” hoặc đuôi s/es (với đề thi năm 2021 là đuôi ed) và cách phát âm nguyên âm đơn hoặc nguyên âm đôi (với đề năm 2021 là nguyên âm " /æ/ - /ə/")

Trọng âm

Độ khó ở mức đơn giản, đề năm 2021 chỉ hỏi trọng âm với từ 2 âm tiết. 

Tìm lỗi sai 

Phần này năm 2021 đã kiểm tra:

- Câu điều kiện loại 1

- Many, much, more

Chúc các bạn thành công!