1. Phương thức Xét tuyển điểm học bạ THPT (Các ngành ngoài sư phạm) 

Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn 5 học kỳ (5 học kỳ: các học kỳ lớp 10, lớp 11 và  học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Điểm mỗi môn (gọi là Điểm M) để tính điểm xét tuyển được tính bằng trung bình cộng của điểm trung bình môn trong 5 học kỳ (làm tròn đến hai chữ số thập phân), công thức tính Điểm M như sau:

Đại học Cần Thơ xét điểm chuẩn học bạ như thế nào?

Trong đó: ĐTBMHK  là Điểm trung bình môn học kỳ (HK1L10: Học kỳ 1 Lớp 10)

1.1. Ngành xét tuyển

- Tất cả các ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà (trừ các ngành đào tạo giáo viên).  (Xem Danh mục ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2021)

- Chỉ tiêu xét tuyển: tối đa 40%  chỉ tiêu của ngành tương ứng.

1.2. Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước. Tuyển sinh toàn quốc.

1.3. Điều kiện ĐKXT

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên). Công thức như sau:

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3  ≥  19,50

(Không xét học lực, hạnh kiểm)

1.4. Điểm xét tuyển

Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:

ĐXT = (Điểm M1 +  Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên

1.5. Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp. Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành. Đối với những ngành có chuyên ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học theo ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành theo học.

2. Điểm chuẩn theo phương thức học bạ của Đại học Cần Thơ 2021

Ngày 23/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cần Thơ thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ THPT vào đại học chính quy năm 2021. Cụ thể, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ THPT vào Trường ĐH Cần Thơ năm 2021 như sau:

Đại học Cần Thơ xét điểm chuẩn học bạ như thế nào?

Đại học Cần Thơ xét điểm chuẩn học bạ như thế nào?

Đại học Cần Thơ xét điểm chuẩn học bạ như thế nào?

Trên đây là những thông tin được cập nhất mới nhất về xét điểm chuẩn học bạ của Đại học Cần Thơ . Chúc các thí sinh sẽ có thể thành công vào ngôi trường Đại học mà mình mơ ước!