Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đợt 1 diễn ra vào ngày 7-8/7 thì trong 2 ngày 6-7/8, các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thi được đợt 1 sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia đợt 2. 

Ngoài môn Ngữ văn là thi tự luận, thì các môn còn lại vẫn sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm. Theo Bộ GD&ĐT, đề thi và thời gian làm bài thi của đợt 2 sẽ tương đương với đợt 1 để đảm bảo tính khách quan và công bằng với tất cả thí sinh.

Sau đây là đáp án các mã đề của môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2. Các bạn hãy đọc lại và kiểm tra để biết được số điểm mà mình đã đạt được là bao nhiêu nhé!

Mời các bạn ấn F5, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục!

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 đề 405 

1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.C 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.B 39.A 40.B
41.C 42C 43.C 44.B 45.C 46.A 47.D 48.C 49.B 50.B

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 đề 410 

1. C 2.C 3. D 4.A 5.D 6.A 7.B 8.A 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.B 18.B 19.B 20.D
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.D 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37. C 38.C 39.B 40.A
41.B 42. C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 đề 416 

1. D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.A 10.A
11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.C 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.D
31.A 32.A 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.A
41.C 42A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 đề 412 

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.A
11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.D 20.A
21.D 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.A 28.C 29.D 30.A
31.D 32.B 33.A 34.C 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.A 42. A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.C 48.D 49.B 50.C

Đáp án tiếng Anh THPT 2021 đề 409 

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.C 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.C 13.B 14.A 15.C 16.B 17.C 18.D 19.C 20.A
21.C 22.C 23.D 24.C 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.B 37.B 38.C 39.B 40.A
41.A 42B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.C 48.A 49.D 50.C