1. Chỉ tiêu xét tuyển Học viện Ngoại giao 2021

Học viện Ngoại giao là một trong những Top trường Đại học đào tạo tốt nhất Việt Nam hiện nay. DAV đào tạo chính vào 5 chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế,  Ngôn ngữ Anh, Luật Thương mại quốc tế và Truyền thông quốc tế. Chú trọng vào chất lượng đào tạo và đầu ra nên chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm không nhiều. Mỗi khóa, trường tuyển sinh khoảng 400 – 500 chỉ tiêu cho 5 chuyên ngành trên.

1.1. Đối tượng tuyển sinh

- Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định theo từng phương thức xét tuyển của Học viện Ngoại giao.

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam.

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh cũng một phần quyết định điểm chuẩn Học viện Ngoại giao khi tuyển sinh càng nhiều thì điểm sẽ có xu hướng thấp hơn. Tổng chỉ tiêu dự kiến trong đợt tuyển sinh năm 2021 của học viện là 1350. Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức xét tuyển không đủ chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức khác.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
1 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, A01, C00, D01, D03 350
2 Truyền thông quốc tế 7320107 A00, A01, C00, D01, D03 300
3 Luật quốc tế 7380108 A00, A01, C00, D01 150
4 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01 200
5 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01 150
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 250

2. Điểm chuẩn Học viên Ngoại giao 3 năm gần đây 

Điểm chuẩn Học viện ngoại giao được đánh giá là khá biến động và so với mặt bằng chung là cao. Còn điểm chuẩn DAV 2020 cũng được đánh giá là khá biến động. Đặc biệt, ngành Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 26.6 điểm và mức điểm chuẩn vào ngành này là 25.1 – cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Ngoại giao. 

Ngành Năm 2019 Năm 2020

Quan hệ quốc tế

25,1

A01, D01: 26,60

D03, D04: 25,60

Ngôn ngữ Anh

33,25

34,75 (Tiếng Anh nhân đôi)

Kinh tế quốc tế

24,85

26,70

Luật quốc tế

23,95

26

Truyền thông quốc tế

25.2

A01, D01: 27

D03, D04: 26

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã mang tới cho các thí sinh những thông tin chuẩn nhất về Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao qua các năm và chỉ tiêu DAV trong năm 2021!