Download Trọn bộ sách IELTS Express Intermediate và Upper Intermediate 2nd ed

SÁCH IELTS EXPRESS Intermediate (2nd ed.) 

- Cuốn sách này phù hợp với các bạn luyện IELTS mục tiêu 5.0+ 

- Nội dung cuốn sách gồm: Ngữ pháp, Từ vựng, Nghe, Nói, Đọc, Viết ở trình Intermediate 

- Mục tiêu ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh cơ bản hàng ngày một cách tự tin, nhưng vẫn thường xuyên mắc lỗi sai. 

- Bố cục bài học trong sách được đưa ra một cách rõ ràng, logic, dễ tiếp cận. 

Link tải sách và đĩa nghe IELTS Express Intermediate

https://www.mediafire.com/file/nyhg567dfixp9w8/IELTS+express+Intermediate+CourseBook+2nd+ed.rar/file 

SÁCH IELTS EXPRESS Upper Intermediate 

- Cuốn sách này phù hợp với các bạn luyện IELTS mục tiêu 6.0+ 

- Nội dung cuốn sách gồm: Ngữ pháp, Từ vựng, Nghe, Nói, Đọc, Viết ở trình Upper Intermediate 

- Mục tiêu ngôn ngữ: Bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ở mức học thuật, câu văn phức tạp hơn, ít lỗi sai hơn. 

- Bố cục bài học trong sách được đưa ra một cách rõ ràng, logic, dễ tiếp cận. 

Link tải sách và đĩa nghe IELTS Express Intermediate

https://www.mediafire.com/file/hgfgwr0aye0qh8p/Ielts+express+Upper+SB+WB.rar