HOW ARE YOU TODAY? (Cont.)

Bài học số 3 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "If you're happy"

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Chúng mình cùng nhau múa hát bài hát vui nhộn, vừa vui mà lại cùng nhau học về những cảm xúc cơ bản.

2. Alphabet

Các con học chữ cái A đến O.

Ngoài tài liệu mà các con đã được phát trực tiếp tại lớp, cô gửi ba mẹ tài liệu tham khảo thêm. Ba mẹ có thể in ảnh tô màu các chữ cái trong tiếng Anh để các con luyện tập thêm nếu bé chưa thuộc 29 chữ cái trong tiếng Anh ạ. Ba mẹ tải link sau ạ: 

https://www.mediafire.com/file/zqzcd3cmkvv3dh4/Coloring+Alphabet.pdf/file 

3. Phonics: a, b, c

- Các con học cách đánh vần chữ cái C trong tiếng Anh với chất giọng Anh Anh.

- Các con ôn tập lại cách đánh vần chữ cái A và B.

4. Review: Colors, Emotions

Các con ôn tập lại bài cũ về màu sắc và một số từ vựng về cảm xúc.

5. Vocabulary: great, angry, scared, sleepy, hungry

Các con học từ vựng bài hôm nay về cảm xúc, cảm giác khác.

6. Structure:

Mục tiêu trọng tâm của bài học hôm nay là các con nói ra được cảm xúc của bản thân ngày hôm nay. Nên các con tiếp tục học cấu trúc:

- How are you? - I’m …

7. Story: “I see my colors”

Các con đọc lại và được cô sửa âm trực tiếp trên lớp cho phần kể chuyện này. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Viết từ mới mỗi từ 2 dòng (great, angry, scared, sleepy, hungry)

2. Làm bài tập trong phiếu bài tập phát thêm.

* Một số tài liệu của các con trên lớp: 

Cô gửi ba mẹ tài liệu tham khảo thêm để các con vừa ôn tập từ vựng về màu sắc kết hợp số đếm. 


 

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English