Mua sắm là một trong những hoạt động cần thiết thường ngày của mỗi người. Bởi vậy, đây cũng là chủ đề phổ biến trong tiếng anh, giúp người học có thể trao đổi và mua bán dễ dàng hơn ở trong cũng như ngoài nước. Hãy cùng tham khảo một số từ vựng phổ biến chủ đề Mua sắm được IELTS 24h tổng hợp ngay sau đây nhé 

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Mua sắm 

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa

orner shop

/’kɔrnər/ cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ
department store  /dɪ’pɑrtmənt/ /stoʊr/ cửa hàng bách hóa
discount store  /’dɪs,kæʊnt/ cửa hàng bán giảm giá
flea market  /fli/ /’mɑrkɪt/ chợ trời
franchise  /’frænʧaɪz/ cửa hàng miễn thuế
mall  /mɔl/ trung tâm mua sắm
shopping channel  /’ʧænəl/ kênh mua sắm
e-commerce  /’kɑmərs/ thương mại điện tử
retailer  /’ri,teɪlɝr/ người bán lẻ
wholesaler  /’hoʊl,seɪlɝr/ người bán sỉ
high-street name haɪ/ /strit/ /neɪm/ cửa hàng danh tiếng
up-market  /ju’pi/ thị trường cao cấp

shop assistant 

/ə’sɪstənt/ nhân viên bán hàng
cashier /kæˈʃɪr/ nhân viên thu ngân
aisle  /aɪl/ quầy hàng
shopping bag  /’ʃɑpɪŋ/ /bæɡ/ túi mua sắm
trolley  /’trɑli/ xe đẩy mua sắm
counter /’kaʊntər/ quầy tính tiền
fitting room  /’fɪtɪŋ/ /rum/ phòng thử đồ
shopping list  /lɪst/ danh sách mua sắm
special offer  /ˈspeʃlˈɔːfər/ ưu đãi đặc biệt
price  /praɪs/ giá cả
brand  /brænd/ thương hiệu
credit card /ˈkredɪt kɑːrd/ thẻ tín dụng
pick up a bargain  /’bɑrgɪn/ mặc cả, trả giá
pay in cash  /kæʃ/ thanh toán bằng tiền mặt

2. Những mẫu câu phổ biến bằng tiếng Anh chủ đề Mua sắ

Excuse me! How much is it? Xin lỗi, cái này bao nhiêu tiền vậy?
How much does it cost? Cái này giá bao nhiêu vậy?
What is the price after the discount? Giá sau khi chiết khấu là bao nhiêu?
Is this new or used? Cái này là mới hay đã sử dụng rồi?
Could you give me any off? Bạn có thể giảm giá cho tôi được không?
What size is it? Nó cỡ bao nhiêu?
What size are these? Chúng cỡ bao nhiêu?
May/Could I try it on? Tôi có thể thử nó không?
What is the material of this one? Chất liệu của cái này là gì vậy?
Where is the fitting room? Phòng thử đồ ở đâu vậy?

Chúc các bạn thành công!