Xem phim là một trong những hình thức giải trí vô cùng tuyệt vời sau những giờ làm việc hay học tập đầy mỏi mệt. Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp một số từ vựng và mẫu câu tiếng Anh phổ biến về chủ đề Phim Ảnh ở bài viết sau đây nhé 

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Phim ảnh

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa
Action movie     /’ækʃn /’mu:vi/ phim hành động    
Adventure movie /əd’ventʃə ‘mu:vi/ phim chinh thám
Background /’bækgraund/ bối cảnh
Cameraman /’kæmərə mæn/ người quay phim
Cartoon /kɑ:’tu:n/ phim hoạt hình
Cast /kɑ:st/ dàn diễn viên
Character /’kæriktə/ nhân vật
Cinematographer /’sinimə tɔgrəfə/ người chịu trách nhiệm về hình ảnh
Comedy /’kɔmidi/ phim hài
Director /di’rektə/ đạo diễn
Documentary /’dɔkju’mentəri/ phim tài liệu
Drama movie /’drɑ:mə ‘mu:vi/ phim chính kịch
Film premiere /film ‘premjrə/ buổi công chiếu phim
Historical movie /his’tɔrikəl/ phim cổ trang
Horror movie /’hɔrə/ phim kinh dị
Main actor/actress  /mein ‘æktə/ /’æktris/ nam/nữ diễn diên chính
Movie maker /’mu:vi ‘meikə/ nhà làm phim
Movie star /’mu:vi  stɑ:/ ngôi sao, minh tinh màn bạc
Plot /plɔt/ cốt truyện, kịch bản
Romance movie / rə’mæns ‘mu:vi/ phim tâm lý tình cảm
Science fiction movie   /’saiəns’fikʃn ‘mu:vi/ phim khoa học viễn tưởng
Scriptwriter /script ‘raitə/ nhà biên kịch
Tragedy movie   /’trædʤidic ‘mu:vi/ phim bi kịch
Scene /si:n/ cảnh quay

2. Mẫu câu tiếng Anh về chủ đề Phim ảnh 

- Is there anything good on at the cinema? - Tối nay có phim gì hay không?

– What’s this film about? - Nội đung của bộ phim nói về gì? 

– Have you seen it? - Bạn đã xem phim này chưa?

– Who’s in it? - Ai đóng phim này?

– What’s kind of this film? - Thể loại của bộ phim này là gì vậy?

Chúc các bạn thành công!