HOW ARE YOU TODAY?

Bài học số 2 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát How many fingers?

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18G

Chúng mình cùng nhau múa hát bài hát vui nhộn, vừa vui mà lại vừa ôn tập được số đếm của bài.

2. Alphabet

Ngoài tài liệu mà các con đã được phát trực tiếp tại lớp, cô gửi ba mẹ tài liệu tham khảo thêm. Ba mẹ có thể in ảnh tô màu các chữ cái trong tiếng Anh để các con luyện tập thêm nếu bé chưa thuộc 29 chữ cái trong tiếng Anh ạ. Ba mẹ tải link sau ạ: 

https://www.mediafire.com/file/zqzcd3cmkvv3dh4/Coloring+Alphabet.pdf/file 

3. Phonics: a, b

Các con học cách đánh vần chữ cái A và B trong tiếng Anh với chất giọng Anh Anh.

4. Review: Colors

Các con ôn tập lại bài cũ về màu sắc.

5. Vocabulary: happy, sad, good, tired, hot, cold

Các con học từ vựng bài hôm nay về cảm xúc, cảm giác cơ bản.

6. Structure:

Mục tiêu trọng tâm của bài học hôm nay là giới thiệu bản thân (greetings), nên ngoài từ vựng ở trên, các con cần một số cấu trúc sau:

- What’s your name? - My name is …

- How are you? - I’m …

- How old are you? - I’m … years old.

7. Story: “I see my colors” (If enough time)

Wow! Đây quả là phần bài học không kém phần thú vị ở đầu giờ học đây ạ :) Các con làm quen với kể chuyện từ các câu đơn ngắn trong chương trình A của Razkids - chương trình tiếng Anh được thiết kế cho trẻ em bản địa Mỹ. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Chép tay từ vựng: Viết từ mới, mỗi từ 2 dòng (happy, sad, good, tired, hot, cold).

2. Quay video câu chuyện “I see my colors”

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English