IELTS: IELTS Writing Lesson 1: Graphs

IELTS Writing Lesson 1: Graphs
IELTS Writing Lesson 1: Graphs dùng các thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, các loại câu so sánh, liên từ
Cập nhật:
IELTS Speaking Part 2 topic Respect: Bài mẫu chủ đề Sự kính trọng

Respect là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Respect.

IELTS Speaking Part 2 topic Study: Bài mẫu chủ đề Học tập

Study là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Study.

IELTS Speaking Part 1 topic Plants: Bài mẫu chủ đề Cây cối

Plants là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Plants.

IELTS Speaking Part 1 topic Accommodation: Bài mẫu chủ đề Nhà ở

Accommodation là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Accommodation.

IELTS Speaking Part 1 topic Advertisement: Bài mẫu chủ đề Quảng cáo

Advertisement là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Advertisement.

Review sách Barron’s Essential Words For The Ielts

IELTS 24h review cuốn sách Barron’s Essential Words For The Ielts gửi tới quý vị độc giả ở bài viết dưới đây.

IELTS Simon Speaking Part 3: verb tenses (part 3)

Tham khảo IELTS Speaking Part 3 topic verb tenses. IELTS 24h tổng hợp mẫu câu trả lời Speaking Part 3 về thì của động từ đến từ thầy Simon.

IELTS Simon Speaking Part 3: 'countryside' answers

Tham khảo IELTS Speaking Part 3 topic 'countryside' answers. IELTS 24h tổng hợp mẫu câu trả lời Speaking Part 3 chủ đề nông thôn từ thầy Simon.

IELTS Speaking Part 1 topic Taking a rest: Bài mẫu chủ đề Nghỉ ngơi

Taking a rest là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Taking a rest.

IELTS Speaking Part 1 topic The area you live in: Bài mẫu chủ đề Khu vực bạn sống

The area you live in là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about The area you live in.

IELTS Simon Speaking Part 3: 'money' answers

Tham khảo IELTS Speaking Part 3 topic 'money' answers. IELTS 24h tổng hợp mẫu câu trả lời Speaking Part 3 chủ đề Tiền từ thầy Simon.

Khóa học IELTS tại Viện Ngôn Ngữ và Văn Hóa Phương Đông cam kết đầu ra

Viện Ngôn Ngữ và Văn Hóa Phương Đông ra mắt khóa học, luyện thi IELTS với đội ngũ giảng viên Tiếng Anh giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học danh tiếng tại Hà Nội.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499