Bài thi IELTS được tính theo thang điểm (Band Score) từ 0 - 9.0, tức là bạn sẽ không bị tính là trượt hay đỗ khi tham gia kỳ thi này. Tổng điểm cuối cùng sẽ là trung bình cộng điểm của cả 4 kỹ năng: Reading, Listening, Writing và Speaking. Do đó, chỉ cần điểm một kỹ năng thấp thì sẽ kéo tất cả 3 kỹ năng còn lại xuống theo. 

Nếu các bạn chưa biết thì có 2 dạng bài thi IELTS là Học thuật (Academic) và Không học thuật (General Training). Vì vậy nên bài thi các kỹ năng ở 2 dạng này đôi lúc sẽ có sự khác nhau. Trong đó, điểm khác biệt nhất giữa 2 dạng bài thi này là thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong bài thi. Hầu hết các đề thi của dạng Học thuật thường có nhiều từ vựng khó và cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn. Chính vì vậy, mặc dù cùng một thang điểm nhưng số câu trả lời đúng của dạng Không học thuật (GT) sẽ yêu cầu phải đạt nhiều hơn số câu của dạng Học thuật (AC).

Tương tự bài thi Reading thì bài Listening cũng bao gồm 40 câu hỏi. Thang điểm từ 0 - 9 sẽ được tính dựa trên số câu mà bạn đã trả lời đúng như bảng dưới đây:

Listening ( Academic và General training)

Correct answers (câu trả lời đúng)

Band score (thang điểm)

 39 - 40

 9.0

 37- 38

 8.5

 35 - 36

 8.0

 33 - 34

 7.5

 30 - 32

 7.0

 27 - 29

 6.5

 23 - 26

 6.0

 20 - 22

 5.5

 16 - 19

 5.0

 13 - 15

 4.5

 10 - 12

 4.0

 7- 9

 3.5

 5 - 6

 3.0

 3 - 4

 2.5

Một điều không thể tránh được đó là sự chênh lệch nhỏ về độ khó dễ giữa mỗi bài thi. Do đó, để đảm bảo độ công bằng thì thang điểm sẽ có sự thay đổi theo từng bài thi sao cho phù hợp. Ví dụ, với cùng thang điểm 7 nhưng yêu cầu số câu trả lời đúng của bài thi Listening sẽ khác với bài thi Reading.

Và trên đây là cách tính điểm bài thi IELTS Listening để các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công!