1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Art

An art exhibit: cuộc triển lãm mỹ thuật

A gallery: phòng triển lãm

Cultural art: nghệ thuật về văn hóa

Performance art: nghệ thuật biểu diễn                   

Structural art: nghệ thuật cấu trúc

Inventive: sáng tạo

Sketching: vẽ phác họa

An original idea: ý tưởng độc đáo

Graffiti: hình vẽ trên tường                   

An artifact: tác phẩm tạo tác               

To inspire: truyền cảm hứng

Rich culture: nền văn hóa phong phú                   

To spark an interest in sb: gợi cho ai sự yêu thích điều gì

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Art

1. Did you enjoy doing art lessons when you were a child?

No I didn't. I was never very good at drawing or painting, and I found art lessons quite slow and boring. I preferred language and science lessons.

2. Do you ever draw or paint pictures now?

No, I don't draw or paint these days, because there's never any need for me to create art at work, and I still don't enjoy art as a hobby.

3. When was the last time you went to an art gallery or exhibition?

I honestly can't remember the last time I went to any kind of art exhibition; I'm not much of an art fan, and I tend to go to music concerts, the cinema or the theatre instead of art shows.

4. What kind of pictures do you like having in your home?

I don't have any paintings or artistic images in my home, but I do have photos of family members and some nice photos of landscapes on the walls to brighten the place up.

very good at Rất giỏi...
preferred Thích cái gì hơn
there's never any need for Chưa bao giờ có nhu cầu ...
art exhibition Triển lãm nghệ thuật
music concerts Các buổi hòa nhạc
instead of Thay vì
artistic images Những bức hình nghệ thuật
landscapes Phong cảnh
brighten the place up Làm cho nơi đó sáng sủa/màu sắc hơn.

Chúc các bạn thành công!