1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

1.1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Đối với bài thi IELTS Speaking, mỗi thí sinh sẽ đối thoại trực tiếp với một giám khảo (người quản lý bài kiểm tra và đánh giá thí sinh cùng lúc khi thí sinh trả lời). Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số.

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Collecting

- collect /kəˈlɛkt/ (v): sưu tầm

- collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/ (n): bộ sưu tập

- collector /kəˈlɛktə/ (n): người sưu tầm

- collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/ (adj): có thể sưu tầm được.

- favorite /ˈfeɪ.vər.ət/ (adj): yêu thích

- favorite collection: bộ sưu tập yêu thích

- hobby /ˈhɒb.i/ (n): thói quen, sở thích

- interest /ˈɪn.trəst/ (n): sự yêu thích

- interested (adj): quan tâm, yêu thích

- interested in something = keen on something = fond of something. 

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Collecting

1) Have you ever collected anything as a hobby? (What?)

Yes. When I was younger I used to collect keyrings. I remember that my favourite was a Lego man keyring that someone bought me as a present.

2) What kinds of thing do people often like collecting?

Some people collect cheap items like stamps, keyrings or toys. Others collect expensive antiques, watches, jewellery or even cars.

3) Why do you think people collect certain objects?

Maybe they like the constant search for a new item, or they want to remember past experiences. Others might like the feeling of organising and presenting what they own.

4) Is there anything that you would like to collect in the future?

Yes. If I could afford it, I'd love to have a collection of guitars in different colours, shapes and sizes!

Collect keyrings Sưu tập chìa khóa
Stamps Tem
Antiques Đồ cổ
Jewellery Đồ nữ trang
The constant search for Tìm kiếm liên tục
Remember past experiences Nhớ lại những trải niệm trong quá khứ
Afford Có khả năng làm gì

Chúc các bạn thành công trong kỳ thi IELTS sắp tới!