1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Emails and Handwriting

- Email account: tài khoản email

- Electronic message: email

- Attachment: tệp đính kèm gửi đi

- Spam: thư rác

- Junk mail: thư quảng cáo

- Commercial correspondence: thư thương mại giữa các doanh nghiệp

- Cyberspace: không gian mạng

- Snail mail: thư gửi qua bưu điện

- Lost in cyberspace: lạc trong không gian mạng

- At/with the push/touch of the button: nhanh chóng chỉ với 1 nút bấm

- Speak volumes: cung cấp thông tin một cách trực tiếp

- Send out: gửi thư

- Deliver: chuyển đến

- Compose: soạn/biên soạn

- Set up/open an email account: thiết lập/mở tài khoản

- Jot down: viết

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Emails and Handwriting

1. At work or in your studies, do you often write things?

Yes, I write a lot of emails as part of my job. I work for a company that has offices in several countries, so we use email to communicate.

2. How often do you send e-mails?

I probably write between 5 and 10 work emails every day, and I send emails to friends or family a few times a week.

3. Do you prefer to write by hand or on a computer?

It depends on what I’m doing. I prefer the computer for most things because it’s faster and you can save or copy things, but I still like making notes or writing ideas down by hand.

4. Do you think computers might one day replace handwriting?

No, I think we will always write by hand as well. I think it’s an important skill, and schools will continue to teach children to write by hand before they learn to type.

Depends on Phụ thuộc
Making notes Ghi chú
Writing ideas down by hand Viết ý tưởng bằng tay
Learn to type Học cách đánh máy

Chúc các bạn thành công!