1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

1.1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Đối với bài thi IELTS Speaking, mỗi thí sinh sẽ đối thoại trực tiếp với một giám khảo (người quản lý bài kiểm tra và đánh giá thí sinh cùng lúc khi thí sinh trả lời). Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số.

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Mathematics

- multiplication: phép nhân - to multiply: nhân

- times (hay multiplied) by: lần

- Addition: phép cộng - to add: cộng

- Subtraction: phép trừ -

- to subtract / to take away: trừ

- division: phép chia - to divide (by): chia

- to calculate: tínhtotal: tổng

- Minus: trừ/ âm >< Plus: cộng/ dương

- squared: bình phương

- square root: căn bình phương

- cubed: mũ ba/lũy thừa ba

- equals: bằng

- square root: căn bình phương

- square: hình vuông

- circle: hình tròn

- rectangle: hình chữ nhật

- triangle: hình tam giác

- Parallelogram : hình bình hành

- Quadrilateral : tứ giác

- Trapezium : hình thang

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Mathematics

1) At what age did you start studying mathematics?

I can't exactly remember, but it was probably in my first year at primary school when I was 5 years old. I probably learnt simple addition at that age.

2) Do you like mathematics? Why / why not?

I don't dislike maths, but I wouldn't say that I've ever really liked the subject either. I'm happy to do simple calculations, but my brain can't cope with the complex stuff!

3) Is it necessary for everyone to learn mathematics?

Yes, I think it is. We all need a basic grounding in maths so that we can do daily tasks, like managing our money, working out bills, and so on.

4) Do you prefer to use a calculator when doing mathematics?

It depends. I quite like exercising my brain with anything that's easy enough, but I use the calculator on my phone for anything tricky.

Mathematics Toán học
Primary school Trường tiểu học
Learnt simple addition Học phép cộng đơn giản
Do simple calculations Làm phép tính đơn giản
Cope with Đối phó với
Complex stuff Những thứ phức tạp
A basic grounding in Một nền tảng cơ bản
Do daily tasks Làm việc hằng ngày
Calculator Máy tính
Exercising my brain Tập thể dục trí não
Tricky Phức tạp, khó

Chúc các bạn thành công ở kỳ thi IELTS sắp tới!