1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Bar Chart

1.1. IELTS Writing Task 1: Bar Chart là gì? 

Bar chart hay còn gọi là Bar graphs là dạng biểu đồ sử dụng những thanh đứng (hoặc có thể nằm ngang) để so sánh số liệu giữa một số đối tượng. Một trục của biểu đồ dùng để biểu thị các hạng mục được so sánh, trục còn lại biểu thị các mốc giá trị.

Có 2 dạng bài Bar chart trong IELTS Writing Task 1, đó là:

- Một loại có sự biến thiên, thay đổi của đối tượng theo thời gian (time graph)

- Một loại không có sự biến thiên theo thời gian (comparison graph).

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Bar Chart

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Bar Chart

a, Introduction

Để viết được một phần mở bài đầy đủ, trước hết chúng ta cần xác định được những thông tin sau trong đề bài:

- Topic (Chủ đề của biểu đồ)

- Place (Nơi chốn)

- Time span (Thời gian)

- Unit of measurement (Đơn vị đo)

Sau khi đã xác định xong các yếu tố trên, chúng ta sẽ paraphrase lại để bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp. 

b, General Overview

Để hoàn thành phần Overview, thí sinh nên quan tâm đến những đặc điểm nối bật bằng một trong những cách như sau: 

- So sánh điểm đầu và điểm cuối của các đối tượng được so sánh để phát hiện chúng tăng, giảm hay giữ nguyên

- So sánh đối tượng đó với các đối tượng còn lại trong đề bài để xác định được đối tượng nào có số liệu nổi bật và ít nổi bật nhất

c, Body

Đây là phần quan trọng nhất trong cấu trúc của một bài thi IELTS Writing Task 1: Bar Chart. Để hoàn thành tốt phần này và đạt điểm tối đa cho bài viết, thí sinh có thể tổ chức triển khai nội dung theo cách thức như sau: 

- Đoạn body 1 nói về số liệu của năm 2013

- Đoạn body 2 nói về số liệu của năm 2014

- Bên cạnh đó, cần dùng các từ nối để liên kết các câu và làm nổi bật sự giống nhau hoặc tương phản của số liệu. 

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Simon: Bar Chart

2.1. Dạng không có sự thay đổi theo thời gian

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart

The bar chart compares the time spent by 10 to 15 year-olds in the UK on two activities, namely chatting online and playing computer games.

Overall, we can see that playing computer games is marginally more popular than chatting on the Internet. However, completely different trends can be seen if we look at the specific figures for boys and girls.

Boys aged between 10 and 15 clearly favour playing on games consoles over chatting online. According to the chart, while 85% of boys play computer games every day, only 55% chat online daily. Furthermore, the majority of boys play on their consoles for more than one hour each day, and 10% do this activity for four hours or more.

By contrast, girls prefer chatting online. Close to 70% of 10 to 15-year-old girls engage in online conversation each day, compared to about 50% of this cohort who play computer games. Of the girls who do play on consoles, most of them play for less than an hour, whereas most girls who chat online do so for more than one hour, and nearly 10% chat for four hours or more.

2.2. Dạng có thay đổi theo thời gian 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart

The bar chart compares the amount of time spent by people in the UK on three different types of phone call between 1995 and 2002.

It is clear that calls made via local, fixed lines were the most popular type, in terms of overall usage, throughout the period shown. The lowest figures on the chart are for mobile calls, but this category also saw the most dramatic increase in user minutes.

In 1995, people in the UK used fixed lines for a total of just over 70 billion minutes for local calls, and about half of that amount of time for national or international calls. By contrast, mobile phones were only used for around 4 billion minutes. Over the following four years, the figures for all three types of phone call increased steadily.

By 1999, the amount of time spent on local calls using landlines had reached a peak at 90 billion minutes. Subsequently, the figure for this category fell, but the rise in the other two types of phone call continued. In 2002, the number of minutes of national / international landline calls passed 60 billion, while the figure for mobiles rose to around 45 billion minutes.

Bài viết trên hy vọng cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn về Cách viết IELTS Writing Task 1: Bar Chart và một sô bài mẫu IELTS Writing Task 1: Bar Chart cực hay từ thầy Simon!