Môi trường nói chung và bảo vệ môi trường từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối đối với xã hội và được con người vô cùng quan tâm. Bởi vậy, đây cũng chính là một trong những chủ đề của đời sống thường ngày liên tục xuất hiện trong các bài thi IELTS. Vậy làm thế nào để có một bài IELTS Writing Task 2 Enviroment hay, đầy đủ ý và đúng cấu trúc? Hãy cfung IELTS 24h tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé

1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 2 Enviroment

1.1. IELTS Writing Task 2 là gì? 

Đây là phần thi thứ hai của bài thI IELTS WRITING học thuật (IELTS Academic Writing Test). Đối với Task 2, bạn cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng 40 phút. Điểm thi của phần thi task 2 sẽ chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing. Về chủ đề cũng như các câu hỏi liên quan thường cập nhật và xoay quanh đến những chủ đề quen thuộc hàng ngày mà mọi người trên thế giới quan tâm. 

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2 Enviroment

- Task Response (25%): khả năng trả lời vấn đề bài thi đưa ra

- Conhenrence & Conhesion (25%): tính gắn kết và liền mạch của các câu và đoạn văn

- Vocabulary (25%): vốn từ vựng được sử dụng trong bài

- Grammar (25%): biết và sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp

1.3. Các bước viết bài thi IELTS Writing Task 2 Enviroment

Bước 1: Phân tích đề

Đầu tiên, các bạn nên dành 1-2 phút để phân tích những yếu tố sau của đề bài:

- Keyword: Từ khóa trong đề bài

- Micro-keyword: Từ khó nhỏ hơn trong đề bài 

- Instruction word: Từ khoá chỉ yêu cầu, hướng dẫn của đề bài

Bước 2: Lập dàn ý

Tiếp theo, các bạn nên dành 5-10 phút lập dàn ý cho bài viết của mình. Cách này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian làm bài thi và khiến bạn mắc ít lỗi sai hơn khi làm bài bởi bạn đã có đầy đủ ý của bài viết ngay từ đầu, và bạn có thể tập trung hơn vào từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp.

Bước 3: Viết Introduction 

Phần mở đầu của đề bài luôn luôn có hai yếu tố sau:

- Background Sentence (Giới thiệu chủ đề của bài viết): Trong phần này, chúng ta sẽ paraphrase lại đề bài bằng cách thay đổi từ vựng hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp

- Câu thứ 2 trong phần mở bài sẽ tập trung thẳng vào vấn đề để trả lời câu hỏi ở đề bài và nên có các câu dẫn như: “In my opinion”, “I believe that”, hoặc “In my view”

Bước 4: Viết thân bài

Thông thường hai đoạn thân bài thường được viết bao gồm những ý sau:

- Topic sentence: Câu chủ đề

- Explanation: Giải thích

- Example: Ví dụ cụ thể 

Bước 5: Viết Conclusion

Kết bài có nhiệm vụ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Không nên đưa ra các thông tin mà đề bài không yêu cầu như giải pháp, dự báo,...  Những cụm từ báo hiệu kết luận: In conclusion, In sum, To sum up,  To summarize,  All in all, In a nut shell,  In short,...

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Enviroment

2.1. Đề bài: Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

Humans are responsible for a variety of environmental problems, but we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet. This essay will discuss environmental problems and the measures that governments and individuals can take to address these problems.

Two of the biggest threats to the environment are air pollution and waste. Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future. As the human population increases, we are also producing ever greater quantities of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans.

Governments could certainly make more effort to reduce air pollution. They could introduce laws to limit emissions from factories or to force companies to use renewable energy from solar, wind or water power. They could also impose ‘green taxes’ on drivers and airline companies. In this way, people would be encouraged to use public transport and to take fewer flights abroad, therefore reducing emissions.

Individuals should also take responsibility for the impact they have on the environment. They can take public transport rather than driving, choose products with less packaging, and recycle as much as possible. Most supermarkets now provide reusable bags for shoppers as well as ‘banks’ for recycling glass, plastic and paper in their car parks. By reusing and recycling, we can help to reduce waste.

In conclusion, both national governments and individuals must play their part in looking after the environment.

2.2. Đề bài: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?

The unpopularity of using bicycle in numerous places has been brought into question although there is little doubt about its friendly effects on the environment compared to cars or airplanes. The reasons for this are varied and several feasible solutions would be proposed in the essay below.

There are two main underlying explanations for the uncommon use of bicycles. Firstly, it would consume a considerable amount of time to travel by this means of transport, which, according to many, justifies the price of potential environmental damage caused  by other types of vehicles. This is because it fails to benefit dwellers    of major cities in particular when their  pace  of  working  life  would eclipse the values of using bicycles to the environment. Secondly, modern people are becoming less concerned about the negative impact that their daily use of cars and public transportation would inflict on their surroundings. Therefore, it is rather  impractical  to  expect  cycling in  cities,  or  even  the  countryside.

The government play a vital role in encouraging the use of this environmentally friendly vehicle. They could conduct monthly green days that by law require citizens to cycle to work to  get people involved in protecting their environment. In the long term, such an initiative  would  help  to  gradually form  a  habit  of cycling among occupied individuals. More importantly, propagation via various means of media along with optional courses about the advantages of cycling to the environment at schools seem to be imperative to heighten social awareness of this matter.

In conclusion, cycling, regardless of its positive influences on the environment, has become a rare picture in the modern world for a number of reasons; and the government should take immediate actions to improve this situation.

Bài viết trên hy vọng cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn về Cách viết IELTS Writing Task 2 và một sô bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Evirement cực hay từ thầy Simon!