1. Thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: competitions

Câu hỏi Cách trả lời
1. Why do you think some school teachers use competitions as class activities? I think teachers use competitions to motivate the children in their classes. I'm sure that teachers try all kinds of activities to engage their pupils, and competitions might be one of the best ways to keep children interested or get them excited. Children love winning things.
2. Is it a good thing to give prizes to children who do well at school Why?
 
It might be a good idea to encourage children to do well in games or sports, but I don't think we should give children prizes for their academic work. Children need to learn that the reason for studying is to learn useful things that will help them in their lives. I don't like the idea of children thinking that they will only work hard if there is a prize.
3. Would you say that schools for young children have become more or less competitive since you were that age? Why? I'd say that they have become more competitive since I was young. Children now have to take exams from a much younger age, so I think there is more of a focus on doing well in tests. Parents also seem to be getting more competitive; I think that many parents push their children to do extra homework rather than letting them play with friends.

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Competitions cuộc thi
Motivate động viên
Engage kết nối
Keep children interested giữ cho trẻ hứng thú
Get them excited làm chúng hào hứng
Love winning things yêu chiến thắng mọi thứ
Give children prizes for their academic work cho trẻ phần thưởng cho công việc học tập của chúng
Learn useful things học những điều hữu ích
Become more competitive trở nên cạnh tranh hơn
Take exams làm bài kiểm tra
A focus on doing well in tests: tập trung tốt làm bài kiểm tra
Push their children to do extra
homework:
cho trẻ em làm thêm nhiều bài tập về nhà

Chúc các bạn thành công!