1. Tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Speaking Part 3 là gì? 

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'countryside' answers

Câu hỏi Cách trả lời
1. What advantages does living in the countryside have, compared to
living in a city?
I think there are some clear advantages to living in the countryside. First, with the clean air and lack of traffic or industry, countryside areas are much healthier places than the average city. Another benefit would be the sense of community that comes with living in a small village where everyone knows each other. Finally, it seems to me that the pace of life in the countryside is slower, and the people are more laid back and friendly, compared to the hustle and bustle and the stress of city life.
2. Have areas of countryside in your country changed since you were a child? No, they haven't changed very much where I live. The reason for this is that countryside areas close to Manchester tend to be protected, and so construction is not allowed. For example, I live quite close to an area called the Peak District, and nothing seems to have changed there since I was young; the hills, paths and woodland areas are just as they were.
3. Do you think that visits to the countryside should be something
that schools offer to their children?
Yes, I think it's a great idea for schools to take children on trips to the countryside, especially if those children live in a large town or city. A visit to the countryside can be both relaxing and educational; children can go for walks in the fresh air, and at the same time see animals and plants that they may never have seen before. If schools don't offer this opportunity, some children will never see life outside the city.

Từ vựng quan trọng

Từ mới Nghĩa
lack of: thiếu cái gì
the sense of community: tình nghĩa xóm làng/cộng đồng
the pace of life: nhịp điệu cuộc sống
laid back: dễ dãi, thoải mái
the hustle and bustle: sự hối hả và nhộn nhịp
to be protected: được bảo vệ
not allowed: không được phép
the hills, paths and woodland areas: những ngọn đồi, con đường và rừng cây
are just as they were: vẫn giữ nguyên như chúng ngày xưa
both relaxing and educational: vừa giải trí vừa mang tính giáo dục

Chúc các bạn ôn thi thành công và đạt kết quả cao ở kỳ thi IELTS sắp tới!