1. IELTS Speaking Part 3 là gì? 

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. Để đạt kết quả cao cho phần thi này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: longer answers

Đối với những câu trả lời dài trong phần thi IELTS Speaking Part 3, đây vừa là lợi thế giúp các thí sinh có thể thể hiện khả năng diễn đạt của mình và ngược lại cũng trở thành bất lợi nếu các thí sinh không biết cách diễn đạt và trả lời đúng các câu hỏi. Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp Cách trả lời câu hỏi dài trong phần thi IELTS Speaking Part 3 từ thầy Simon nhé 

Theo thầy Simon, tips để trả lời các câu hỏi dài của phần thi IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Trả lời câu hỏi trực tiếp

- Giải thích câu trả lời của bạn (tự hỏi tại sao)

- Cho một ví dụ

- Đề cập đến một câu trả lời thay thế hoặc ngược lại. 

2.1. Ví dụ mẫu 

Câu hỏi mẫu  Cách trả lời 
Do you think the seasons still influence people's behaviour?
 
(direct answer) Yes, I do think the seasons still affect how we behave. (explain how) We still wear different clothes depending on the weather, and clothes shops change what they sell according to the season. We also adapt our habits and daily routines according to the time of year.(example) For example, people in my country like to eat outside in their gardens in the summer, but we can't do that during the other seasons. (opposite) On the other hand, I don't think we notice the change in seasons when it comes to food; the big supermarkets import food from around the world, so most people don't buy seasonal fruit and vegetables any more.

2.2. Từ vựng mới

Tiếng Anh Nghĩa
Affect: có ảnh hưởng đến
Depending on: phụ thuộc vào
According to: theo
Adapt our habits and daily routines: thích nghi với thói quen và lịch trình hằng ngày của chúng ta
Notice: để ý
When it comes to khi nói đến
Import: nhập khẩu
Seasonal fruit and vegetables: trái cây và rau theo mùa

Chúc các bạn thành công!