1. IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: make it personal

Đưa ra quan điểm hay trải nghiệm cá nhân là một trong những cách trả lời câu hỏi dễ ghi điểm nhất trong bài thi nói nói chung và bài thi IELTS Speaking Part 3 nói riêng. Vậy nên "make it personal" (cá nhân hóa) câu trả lời như thế nào? Hãy cùng tham khảo mẫu câu trả lời sau đây đến từ thầy Simon nhé

Câu hỏi Cách trả lời
1. Do you think it's important for people to have
hobbies? Why?
 
Yes, I think people need to have hobbies because we all need to do things we enjoy in our spare time. In my case, I find that playing football once a week with some friends helps me to relax, keep fit and forget about work. I think it's the same for everyone.
2. Can hobbies have any negative effects?
 
Yes, if you spend too much time on your hobby, it can affect other parts of your life. I remember that one of my friends spent most of his time at university playing computer games instead of studying. In the end, he failed most of his exams.

 Từ vựng mới:

Tiếng Anh Nghĩa
Keep fit: giữ dáng
Forget about: quên đi
Affect other parts of your life: ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của cuộc sống
Instead of: thay vì
Failed most of his exams: rớt hầu hết các kì thi của anh ấy

Chúc các bạn thành công!