1. Thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'parties' topic

Câu hỏi Cách trả lời
1. What types of party do people have, and why are parties important? People have parties to celebrate special occasions like birthdays, weddings, or the beginning of a new year. I think it's important to celebrate these things because they are landmarks in our lives. Parties are a good way to bring people together, and they're an opportunity to let off some steam.
2. Why do you think some people like parties but others hate them? Most people like parties because they have a good time - eating a nice meal, chatting to friends, or having a dance. People who don't like them might find social situations difficult because they are shy, or maybe they don't enjoy having to make small talk with people they don't know.
3. Do you think parties will become more popular in the future? No, I don't think anything will change. People have always had parties, and I'm sure they always will in the future. Humans need to socialise and enjoy themselves, and parties are one of the best ways to do that.

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Celebrate special occasions: kỉ niệm những dịp đặc biệt
Weddings: đám cưới
Landmarks: các địa danh
Bring people together: đưa mọi người lại gần nhau hơn
Let off some steam: nghỉ xả hơi
Find social situations difficult: tìm tình huống xã hội khó khăn
Shy: xấu hổ
Make small talk with: có cuộc nói chuyện nhỏ với
Socialize: xã hội hóa
Enjoy themselves: thưởng thức

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!