1. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: questions about the future

Trong phần 3 của bài thi IELTS Speaking, giám khảo sẽ có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai. Cách để trả lời những câu hỏi này như thế nào? Hãy cùng IELTS 24h tham khảo câu hỏi và cách trả lời đúng cấu trúc và đầy đủ ý đến từ thầy Simon ngay sau đây nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
How do you think the design of homes will change in the future?

 
I don't think there will be much change in terms of what houses look like from the outside. In this country, people still like traditional brick or stone houses. Having said that, the design of apartment blocks will probably continue to develop, with more and more experimental or futuristic buildings made of glass and metal. I imagine that it will be the insides of homes that change the most; houses will no doubt be full of technological devices to make our lives easier. Maybe we'll have things like voice-controlled doors, lights and appliances.

Từ vựng mới: 

Từ mới Nghĩa 
In terms of: về mặt
Look like from the outside: nhìn như từ bên ngoài
Traditional brick or stone houses: nhà gạch hay đá truyền thống
The design of apartment blocks: thiết kế chung cư
Experimental or futuristic buildings made of glass and metal: các tòa nhà thực nghiệm hoặc tương lai được làm từ thủy tinh và kim loại
No doubt: không nghi ngờ gì nữa
Full of technological devices: đầy đủ các thiết bị công nghệ
Voice-controlled doors: cửa điều khiển bằng giọng nói
Lights and appliances: đèn và thiết bị

Chúc các bạn thành công!