1. Thông tin về IELTS Speaking Part 3

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. Để đạt kết quả cao cho phần thi này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: sample answers

IELTS Speaking Part 3 là một phần thi quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Vậy làm thế nào để nâng band điểm bài thi này? Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp cách trả lời mẫu theo 2 cấu trúc cực hay đến từ thầy Simon ngay sau đây nhé

Câu hỏi Cách trả lời
1) Do you think there are too many game shows on TV
nowadays? Why?

 
(answer) Yes, there are far too many game shows on TV for my liking. (explain) I suppose the channels show these programmes because they are popular, and they must be very profitable. (example) A good example is 'Who wants to be a millionaire?', which has been sold to TV channels across the world. (alternative) Personally, I'm not a fan of game shows, and I'd much rather watch a film or an original drama series.
2) Do you think that people pay attention to adverts on TV? Why?
 
(answer) Yes, I think we are all influenced to some extent by TV adverts, otherwise companies wouldn't pay so much to have them shown. (explain) Advertisers are very good at making us believe that their products or services will improve our lives in some way. (example) For example, if you see an advert for a new phone, it plants a seed in your mind, and you start to wonder about upgrading your old phone.

Từ vựng mới

Tiếng Anh Nghĩa
For my liking: theo ý thích của tôi
Channels: kênh truyền hình
Profitable: có lợi nhuận
A fan of: một người hâm mộ của
Original drama series: bộ phim truyền hình gốc
Influenced: bị ảnh hưởng
Tv adverts: quảng cáo TV
Otherwise: nếu không thì
Pay so much to have them shown: trả rất nhiều để chúng được xuất hiện
Advertisers: quảng cáo
Good at: giỏi về
Plants a seed in your mind:
 
gieo một hạt giống vào trong tâm trí bạn
Start to wonder about upgrading your old phone: bắt đầu suy nghĩ về việc nâng cấp điện thoại cũ

Chúc các bạn thành công!