1. Thông tin quan trọng về IELTS Speaking Part 3

Ở bài thi Speaking Part 3, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó. Để đạt điểm số cao cho bài thi này, thí sinh cần nắm chắc các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. 

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng cũng như tránh những sai sót không đáng có. 

2. IELTS Simon Speaking Part 3: status symbols

Theo thầy Simon, để đạt band điểm cao bài thi nói IELTS Speaking Part 3, thí sinh nên cố gắng đưa ra các câu trả lời dài hơn với đủ các ý kiến, lý do, so sánh và ví dụ. Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời mẫu đến từ thầy Simon, hãy cùng IELTS 24h tham khảo nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
In your country, what possessions show a higher status or position in society? In my country, people who are wealthy tend to buy big houses and cars. Certain makes of car such as Mercedes or Ferrari are status symbols. They let other people know that you are important or powerful. People who want to give this impression often wear expensive designer clothes, or watches by brands like Rolex.
Do you think we place too much importance on possessions? Probably, yes. Some people are obsessed with showing off their new mobile phone or wearing the latest fashions. I think it's a problem for teenagers because there's a lot of peer pressure to follow fashion or buy the latest gadget that their friends have got.
Do you think things were different 50 years ago?
 
Yes, maybe people were less materialistic. I think they bought things that lasted longer; my grandparents talk about how they repaired things rather than throwing them away. Maybe brands and advertising weren't as powerful as they are now.

Từ vựng quan trọng

Từ mới

Nghĩa

Wealthy: giàu có
Status symbols: biểu tượng địa vị
Powerful: quyền lực
Impression: sự ấn tượng
Expensive designer clothes: trang phục thiết kế đắt tiền
Are obsessed with showing off: bị ám ảnh với việc thể hiện
Peer pressure: áp lực của bản bè
Follow fashion: theo thời trang
The latest gadget: tiện ích mới nhất
Materialistic: có tính vật chất hóa
Repaired: sữa chữa
Throwing them away: vứt chúng đi
Brands: nhãn hiệu
Advertising: quảng cáo

Chúc các bạn ôn luyện thành công!