1. IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: verb tenses

Trong bài thi IELTS Speaking Part 3, giám khảo thường đặt hỏi một câu hỏi về quá khứ và một câu hỏi về tương lai. Ví dụ:

- Did people have more free time when your grandparents were young? (Khi ông bà của bạn còn trẻ, họ có nhiều thời gian rảnh hơn không?)

- Do you think the hobbies people have will be different in the future? (Bạn có nghĩ sở thích của mọi người sẽ khác trong tương lai không?)

Trong câu trả lời đầu tiên, giám khảo muốn nghe một số động từ thì quá khứ, còn đối với câu trả lời thứ hai, bạn sẽ cần sử dụng động từ thì tương lai. Vậy câu trả lời nên trả lời như thế nào để đạt được band điểm tốt nhất? Hãy cùng tham khảo mẫu câu trả lời dưới đây đến từ thầy Simon nhé 

Câu hỏi Cách trả lời
Did people have more free time when your grandparents were young? When my grandparents were young, I think they had less leisure time. They didn't have the gadgets we use nowadays, so they probably spent more time doing simple things. For example, nowadays we can cook meals in a microwave in less than 5 minutes, whereas in the past people had to cook everything themselves.
Do you think the hobbies people have will be different in the future? No, I don't think hobbies will change much in the future. I'm sure people will still play games and sports. On the other hand, maybe the Internet is changing the way we spend our free time. In the future, more and more people might have online hobbies.

Từ vựng mới : 

Tiếng anh

Nghĩa

Leisure time: thời gian giải trí
Gadgets: các công cụ
Cook meals in a microwave: nấu bữa ăn trong lò vi sóng
Online hobbies: sở thích trực tuyến

Chúc các bạn thành công!