IELTS Speaking: IELTS Speaking Part 2 topic Restaurant: Bài mẫu chủ đề Nhà hàng

Cập nhật:
IELTS Speaking Part 2 topic Study: Bài mẫu chủ đề Học tập

Study là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Study.

IELTS Speaking Part 1 topic Plants: Bài mẫu chủ đề Cây cối

Plants là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Plants.

IELTS Speaking Part 1 topic Accommodation: Bài mẫu chủ đề Nhà ở

Accommodation là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Accommodation.

IELTS Speaking Part 1 topic Advertisement: Bài mẫu chủ đề Quảng cáo

Advertisement là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Advertisement.

IELTS Speaking Part 1 topic Taking a rest: Bài mẫu chủ đề Nghỉ ngơi

Taking a rest là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Taking a rest.

IELTS Speaking Part 1 topic The area you live in: Bài mẫu chủ đề Khu vực bạn sống

The area you live in là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about The area you live in.

IELTS Speaking Part 1 topic Telephone: Bài mẫu chủ đề Điện thoại

Telephone là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Telephone.

IELTS Speaking Part 1 topic Neighbours and Neighbourhood: Bài mẫu chủ đề Hàng xóm

Neighbours and Neighbourhood là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Neighbours and Neighbourhood.

IELTS Speaking Part 1 topic Wallet: Bài mẫu chủ đề Ví tiền

Wallet là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Wallet.

IELTS Speaking Part 1 topic Sky and Stars: Bài mẫu chủ đề Bầu trời và vì sao

Sky and Stars là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Sky and Stars.

IELTS Speaking Part 1 topic Primary School: Bài mẫu chủ đề Trường tiểu học

Primary School là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Primary School.

IELTS Simon Speaking Part 3: How will the Internet affect our lives?

Tham khảo IELTS Speaking Part 3 topic how will the Internet affect our lives. IELTS 24h tổng hợp mẫu câu trả lời Speaking Part 3 chủ đề Internet từ thầy Simon.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499