Trong cuộc sống, có rất nhiều người xung quanh chúng ta có tình yêu động vật và sở hữu những con vật nuôi trong nhà. Chính vì vậy, Pets đã trở thành một chủ đề phổ biến trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta nói chung và trong IELTS Speaking Part 1 nói riêng. 

Bạn hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến chủ đề Pets để có thể dễ dàng "ứng phó" với những câu hỏi hóc búa của giám khảo nhé!

1. Từ vựng về Pets

Loyal companion /ˈlɔɪəl//kəmˈpænjən/ : người bạn trung thành

Newborn/ˈnjuːbɔːn/: (động vật) mới sinh

Be allergic to /bi/ /əˈlɜːdʒɪk/ /tə/: dị ứng với cái gì

Give sth away /ɡɪv/ sth /əˈweɪ/ : cho đi

No different from /nəʊ/ /ˈdɪfrənt/ /frəm/: không khác gì

Cage /keɪdʒ/: nhốt vào lồng

Lock away /lɒk//əˈweɪ/: nhốt để tránh xa khỏi điều gì

Fond memories /fɒnd//ˈmeməriz/: những ký ức vui vẻ

Dog rescue groups /dɒɡ//ˈreskjuː//ɡruːps/: các nhóm giải cứu chó

Abandon /əˈbændən/: bỏ rơi

Kidnap: bắt cóc

Confide in somebody /kənˈfaɪd/ (phrasal verb): tâm sự

Get oneself into shape (idiom): khỏe khoắn, thon gọn

Introvert /ˈɪntrəvɜːt/ (noun): người hướng nội

Befriend somebody /bɪˈfrend/ (verb): kết bạn

2. Các câu hỏi thường gặp về Pets

Do you have a pet?

I have a small and lovely dog which is a gift given by my father when I passed an exam with flying colors. He is not only my pet but also my best friend so I usually take him to the park and share with him all the stories. 

Do you think cities are suitable places for keeping a pet?

In my opinion, it really depends. In terms of crowded areas, I would say that is not suitable for keeping a pet because it is quite noisy with little space so animals should be better taken to the countryside. By contrast, it is better for people to keep pets in some quiet places of the city, such as West Lake.

Should we teach children to protect animals?

Well, animals are living side by side with us so it is necessary to educate children about the importance of animals so they will protect animals in the future. 

Do you like watching animals in the zoo?

Actually, I love animals so when I have free time I usually go to the zoo to watch animals. However, I think that we should not keep animals in the zoo because they should be free in forests. 

Why do some people keep pets at home?

I think we would all agree that pets are loyal companions to human. Especially for those who adopt pets when they were just newborns, these animals are like the precious children to many families.

Have you ever had a pet before?

I used to have a puppy corgi when I was a kid. He and I were best friends, actually. I remember taking him to the park, feeding him with milk and training him with many cool tricks. Sadly, when I got older, I discovered that I am allergic to dog fur, so I had to give him away.

What is the most popular animal in Vietnam?

I suppose the most popular animal in my country is the dog. A lot of Vietnamese children grow up with fond memories about their puppies as their childhood best friend. Besides, you can see that there are many dog rescue groups in the main cities, which aims to save dogs from being abandoned or kidnapped.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!