1. Từ vựng về Relax

Entertain: Giải trí

Entertainment: Sự giải trí; Hình thức giải trí

Exhibit: Trưng bày; Triển lãm

Relax: Nghỉ ngơi; Thư giãn

Favorite: Yêu thích

Relaxation: Sự thư giãn; Thời gian thư giãn

Hobby = Pastime: Sở thích; Hoạt động đam mê (Lúc rảnh rỗi)

Performance: Buổi trình diễn

Spare time = Free time: Thời gian rảnh rỗi

Popular: Phổ biến; Được đam mê

Admission: Sự bằng lòng cho vào; Tiền vé vào

Participation: Sự tham dự

Spectator: Khán giả (1 người tham quan 1 sự kiện nào đó)

Audience: Thính giả; Khán giả (chỉ 1 nhóm người)

Event: Sự kiện

Participate = Join = Take part in: Tham gia

Recommend: Giới thiệu; Gợi ý

Perform: Biểu diễn

Documentary: Phim tài liệu

Review: Nhận xét; Đánh giá

Comedy: Phim hài

Periodical: Tạp chí (xuất bản định kỳ)

Comedian: Diễn viên hài

Actor: Nam diễn viên

Volunteer: Tình nguyện viên, Tình nguyện

Actress: Nữ diễn viên

Collection: Bộ sưu tập

Relaxing: (Làm cho ai) Sảng khoái; Thoải mái

Relaxed: (Cảm thấy) Thư giãn; Thoải mái

Massage: Sự xoa bóp

Exhibition: Sự trưng bày; Cuộc triển lãm

Collect: Sưu tầm; Thu thập

Orchestra: Dàn nhạc

Charity: Tổ chức từ thiện; Mục đích cứu tế

Voluntary: Tình nguyện; Tự nguyện

2. Các câu hỏi thường gặp về Relax

What do you do to relax?

There are so many things I like to do to relax. Normally, I like to watch a movie to get my spirits up. Sometimes I like to spend time with my family and friends.

Do you think doing sports is a good way to relax?

Yes, I think exercise is a good way to relax. It can contribute to refreshing a person's mind, as well as being very good for their body and health. So it's a win-win situation.

Do you think vacation is a good time to relax?

Yes, vacation is another way to relax. It is always good to take a break and escape from busy schedules and routines for a few days as it helps to clear the mind and one can refresh oneself.

Do you think studnets need more relaxing time?

Yes, I completely agree that students need more time to relax because the pandemic has made them sit in front of the computer for many hours, so their eyes and posture are being affected a lot by their habits. this.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!