Phương tiện giao thông là những thứ mà chúng ta phải sử dụng hàng ngày để di chuyển. Vậy những từ vựng và những câu hỏi nào thường gặp khi nói đến chủ đề Transport? Mời các bạn tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Từ vựng về Transport

an environmentally-conscious person: người có ý thức bảo vệ môi trường 

on a daily basis: hàng ngày 

contribute to + V-ing: góp phần vào

every single journey: mọi chuyến đi

play a part in: là một phần trong 

living on a tight budget: sống tiết kiệm 

Means of transport (n): Phương tiện giao thông

Traffic congestion (n): Tắc đường

Wend its way forward (v): Đi chậm chậm về phía trước

MRT journey (Mass Rapid Transport journey) (n)

Chuyến đi bằng MRT (Tàu điện ngầm ở một số nước như Singapore, Đài Loan)

Embark on the journey (v): Thực hiện chuyến đi

Car rent (n): Phí thuê xe ô tô

Boarded (v): Lên (tàu/xe)

Filled up (v): Lấp đầy

Jam-packed (adj): Đông người

Rush hours (n): Giờ cao điểm

ambulance (n): xe cứu thương

arrival platform (n): sân ga đến

bus station (n): bến xe bus

bus stop: điểm xe buýt

coach/ long-distance bus: xe buýt chạy đường dài/xe khách

commuter: người đi làm trong thành phố mỗi ngày nhưng phải đi một quãng đường dài

departure platform: sân ga đi

destination: địa điểm tới

double-decker: tàu thủy hai boong

energy sources: nguồn năng lượng

escalator: thang máy

express train: tàu nhanh

ferry: bến phàhand

luggage: hành lý xách tay

infrastructure: cơ sở hạ tầng

intersection; crossroads: nơi đường giao nhau

2. Các câu hỏi thường gặp về Transport

What kinds of transport do you take to go to work/school?

Well, I’m an environmentally-conscious person so I use buses on a daily basis to go to school. I do believe that by using bus services, I can contribute to reducing traffic congestion and CO2 discharged from private vehicles. 

What will become the most popular means of transportation in your country?

In my opinion, cars will become the most popular form of transport in Vietnam because of their convenience. People don’t need to pay attention to the weather if they use cars which protect people from the sunlight and rain. 

Do you prefer public transportation or private transportation?

As I mentioned, I really pay attention to the environment so I always use buses or trains on every single journey as I can play a part in protecting the environment. Additionally, now, I’m living on a tight budget and public transport is also cheaper so I can save a lot of money. 

What are the differences about transportation in your country between the past and now?

Transportation in my country has changed significantly over the past few years. In the past, because of 2 wars, people almost used bicycles and motorbikes for transportation. However, cars are very popular in Vietnam nowadays thanks to economic development. In the future, I think most people will use cars every day. 

What type of public transport can be found in your city? 

Well, in my city, buses, and taxi motorbikes are the most popular means of public transport. You know, high-way trains are being constructed in some routes in my city. It would be the first time that this kind of transport appears in Vietnam. 

What type of public transportation do you use most? 

Actually, I remember that when i was in high school, i went to school by bus daily. How to say, It’s cheap and it’s also considered to be the most environment-friendly vehicle which helps avoid traffic jam.. 

Are there any transport problems in your city? 

Of course, yes, traffic congestion is the biggest problem in Hanoi, especially in rush hours, there are usual long lines of vehicles on the street. I believe, it’s a total waste of time and money. • 

How would we improve that problem? 

Truth be told, it’s a tough question. But i suppose, we should use public vehicles instead of our private cars if we could. Because researches show that 70% of jamis caused by too many cars on the street. In addition, the government should allocate more budgets updating the road system. 

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!