Trong các chủ đề hay gặp ở bài thi IELTS Speaking thì Art không phải là chủ đề quá quen thuộc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nắm thật chắc từ vựng và những câu hỏi có thể được đề cập đến khi nói đến chủ đề Art.

Hãy tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây vì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình ôn luyện.

1. Từ vựng về Art

- The arts: nghệ thuật nói chung (bao gồm tranh vẽ, điêu khắc,…)

- Be into something: thích một cái gì đó.

- Culture: văn hóa

- Creative: sáng tạo

- Classical: cổ điển

- Music: âm nhạc

- Opera: nhạc thính phòng

- Theatre: rạp hát, nhà hát

- Performance: màn trình diễn

- Festival: hội diễn

- Exhibition: triển lãm

- Sculpture: điêu khắc

- Abstract: trừu tượng

- Abstract art: nghệ thuật trừu tượng

- Modern art: nghệ thuật hiện đại

- Comtemporary art: nghệ thuật đương đại

- A culture vulture: người yêu thích các loại hình nghệ thuật, văn hóa

- Display: trưng bày

- Trend: khuynh hướng, xu hướng

- Inspire: truyền cảm hứng

- Choreograph: biên đạo múa

- Arts and craft: nghệ thuật thủ công

- Visual art: nghệ thuật dùng thị giác để cảm nhận

- Performing art: buổi nhạc kịch

- Watercolor: màu nước

- A sketch: bản phác thảo

- An artefact: sự tạo tác, tạo vật trong khảo cổ

- Heritage: di sản

- A rave review: sự đánh giá, nhân xét tích cực

- Masterpiece: kiệt tác

- Naturalism: chủ nghĩa tự nhiên

- Aesthetics: mỹ học

- Realism: chủ nghĩa hiện thực

- An art exhibit: cuộc triển lãm mỹ thuật

- Ancient art: nghệ thuật cổ xưa

- A gallery: phòng triển lãm

- Cultural art: nghệ thuật về văn hóa

- An educational tool: công cụ giáo dục

- Performance art: nghệ thuật biểu diễn

- A classroom setting: khung cảnh lớp học

- Structural art: nghệ thuật cấu trúc

- Dull: nhàm chán

- Delicacies: cao lương mỹ vị

- Inventive: sáng tạo

- Sketching: vẽ phác họa

- An original idea: ý tưởng độc đáo

- Graffiti: hình vẽ trên tường

- To broaden one’s mind and outlook: mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết

- A field trip: chuyến đi thực tế

- An artifact: tác phẩm tạo tác

- To inspire: truyền cảm hứng

- Rich culture: nền văn hóa phong phú

- To spark an interest in sb: gợi cho ai sự yêu thích điều gì

- A passion: niềm đam mê

- To have a passion for (v) = to be enthusiastic about Sth: có niềm đam mê

- To participate in (v) = to join in: tham gia vào

- Cognitive development (noun) the construction of thought processes, including remembering, problem solving, and decision-making, etc: sự phát triển về nhận thức

- Think outside the box (idiom) think creatively: suy nghĩ sáng tạo

- Landscape (n) scenery, a large area of land: phong cảnh

- To go through Sth (v) to check Sth again: kiểm tra lại

- Still life (n): tranh tĩnh vật

2. Các câu hỏi thường gặp về Art

What makes a work of art valuable?

I believe that the artist's talent as well as the strong emotions evoked by a work of art can make it extremely valuable. Like Leonardo de Vinci's Mona Lisa, it faithfully reflects the style of the master renaissance and creates an eerie emotion in the audience by the magnetic and eerie smile of the Mona Lisa.

Why are some works of art very expensive, while some are not?

I think some masterpieces are extremely expensive because the investment of talent, effort and money like a blockbuster can cost millions of dollars to produce. However, many pieces of art are much simpler and require very little, such as a homemade photo in a basement or garage. This is simply not going to hit billions of dollars in sales figures.

Do you believe art is a worthwhile endeavor for human beings to pursue? [Why?]

Yes, I certainly feel that it is a good passion to make art for everyone because it is the most sincere form of self-expression and has the power to change society. Songs, paintings and works of art motivate and influence people around the world every day, and for this reason, individuals must always be excited about creating art.

Art is displayed in publically funded galleries and museums all over the world. Do you believe this is a positive usage of taxpayer’s money? [Why/Why not?]

Yes, I support using tax dollars to fund galleries and museums as it makes society more educated and increases appreciation for works of art and history as well as providing freedom of expression for artists.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!