IELTS Writing: IELTS Writing Lesson 1: Graphs

IELTS Writing Lesson 1: Graphs
IELTS Writing Lesson 1: Graphs dùng các thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, các loại câu so sánh, liên từ
Cập nhật:
IELTS Writing Task 2 topic History: Bài mẫu chủ đề Lịch sử

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic History của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 History.

IELTS Writing Task 2 topic Health: Bài mẫu chủ đề Sức khỏe

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Health của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Health.

IELTS Writing Task 2 topic Teenage issues: Bài mẫu chủ đề Các vấn đề thanh thiếu niên

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Teenage issues của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Teenage issues.

IELTS Writing Task 2 topic Animal: Bài mẫu chủ đề Con vật

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Animal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Animal.

IELTS Writing Task 2 topic Government: Bài mẫu chủ đề Chính phủ

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Government của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Government.

IELTS Writing Task 2 topic Globalisation: Bài mẫu chủ đề Toàn cầu hóa

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Globalisation của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Globalisation.

IELTS Writing Task 2 topic Criminal: Bài mẫu chủ đề Tội phạm

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Criminal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Criminal.

IELTS Writing Task 2 topic Development: Bài mẫu chủ đề Sự phát triển

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Development của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Development.

Bài mẫu IELTS Simon Writing Task 2: Agree or Disagree

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2: Agree or Disagree. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 dajng Agree or Disagree từ thấy Simon

Review sách The Key to IELTS Writing Task 2 của Pauline Cullen

IELTS 24h review cuốn sách The Key to IELTS Writing Task 2 của Pauline Cullen gửi tới quý vị độc giả ở bài viết dưới đây.

Các chủ đề trong IELTS Writing thường gặp nhất

Các chủ đề chính (topic) thường gặp nhất trong các bài thi IELTS Writing được tổng hợp chi tiết ở bài viết dưới đây.

Những lỗi sai thường gặp trong IELTS Listening

Các lỗi sai thường gặp trong bài Listening được IELTS 24h tổng hợp chi tiết ở bài viết dưới đấy.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499