IELTS Writing Task 1 bài mẫu: IELTS Simon: Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

Cập nhật:
IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng biểu đồ đường từ thấy Simon

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

IELTS General Training là gì? IELTS 24h tổng hợp bài mẫu viết thư trong Writing Task 1 General.

Giáo trình IELTS Writing Task 1 band 5.0: các dạng bài

Để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS sắp tới, chúng tôi đã soạn thảo một bộ giáo trình IELTS Writing Task 1 band 5.0 theo từng lesson.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 5.0

Làm thế nào để đạt được band 5.0 trong bài thi IELTS Writing Task 1? Sau đây là một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 mà bạn có thể tham khảo!

IELTS Writing Task 1 - Lesson 1: Graphs

Trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn có thể gặp rất nhiều dạng đề khác nhau. Và dạng đầu tiên bạn cần học chính là về biểu đồ hay còn gọi là Graphs.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499