IELTS Writing Task 2 topic: IELTS Writing Task 2 topic Environment: Bài mẫu chủ đề Môi trường

Cập nhật:
IELTS Writing Task 2 topic Health: Bài mẫu chủ đề Sức khỏe

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Health của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Health.

IELTS Writing Task 2 topic Teenage issues: Bài mẫu chủ đề Các vấn đề thanh thiếu niên

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Teenage issues của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Teenage issues.

IELTS Writing Task 2 topic Animal: Bài mẫu chủ đề Con vật

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Animal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Animal.

IELTS Writing Task 2 topic Government: Bài mẫu chủ đề Chính phủ

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Government của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Government.

IELTS Writing Task 2 topic Globalisation: Bài mẫu chủ đề Toàn cầu hóa

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Globalisation của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Globalisation.

IELTS Writing Task 2 topic Criminal: Bài mẫu chủ đề Tội phạm

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Criminal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Criminal.

IELTS Writing Task 2 topic Development: Bài mẫu chủ đề Sự phát triển

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Development của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Development.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 7

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 band 7. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 7 từ thầy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 band 6. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 6 từ thầy Simon.

Giáo trình IELTS Writing Task 2 band 5.0: các dạng bài

IELTS Writing Task 2 luôn là phần thi khó nhằn và mất thời gian hơn. Và dưới đây là bộ giáo trình IELTS Writing Task 2 band 5.0 để các bạn tham khảo.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499