1. Thời gian có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dùng để chứng nhận thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT. Cần phải đảm bảo đủ 2 điều kiện dưới đây thì thí sinh mới được coi là đã đỗ tốt nghiệp THPT:

- Các bài thi và các môn thi tổ hợp lấy điểm xét tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm trên thang điểm 10, tức là không có bất cứ môn nào bị điểm liệt. Không vi phạm quy chế thi.

- Điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, chậm nhất vào ngày 28/7/2021, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT và chậm nhất là ngày 2/8/2021, Bộ GD&ĐT sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận khác bản chính cho thí sinh.

Như vậy, từ ngày 28/7 – 2/8, thí sinh sẽ được trả lại các giấy chứng nhận và học bạ bản chính, đồng thời nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Khi nào có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời?

2. Cách xin lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu làm mất

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có thời hạn trong vòng 75 ngày và các thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trong khi chờ đợi nhà trường hoàn thành thủ tục và phát bằng tốt nghiệp chính thức.

Nếu có làm mất giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các thí sinh cũng không cần quá lo lắng. Các bạn chỉ cần đến nơi nộp hồ sơ thi THPT để xin cấp lại là được.