VEGETABLES

Bài học số 11 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Do you like broccoli ice cream?"

https://youtu.be/frN3nvhIHUk

Chúng mình cùng nhau làm nóng không khí lớp bằng bài hát "Do you like broccoli ice cream?", các con cùng há"t và nhớ lại cách trả lời "Yes, I do"/ No, I don't

2. Alphabet

Cả lớp ôn lại bảng chữ cái tiếng Anh. Cùng với đó, các con ôn lại một số âm đã học. 

Bố mẹ có thể cùng con ôn tập lại bảng chữu cái qua trò chơi dưới đây:

https://www.abcya.com/games/alphabet-bingo 

3. Review: Colors, Emotion, Shapes. 

Các con ôn tập lại các chủ đề từ vựng về màu sắc, hình khối, cảm xúc. 

4. Phonics o and review phonic m, n

- Các con học cách đánh vần và phát âm chữ cái O.

- Các con xác định lại các từ vựng có bắt đầu bằng M, N, O.

5. Vocabulary: tomato, potato, cabbage, cucumber, carrot, onion, broccoli, corn.

Các con học từ vựng mới, tham gia các trò chơi để nhớ từ vựng tốt hơn. 

Các con lần lượt đánh vần các từ vựng mới. 

6. Structure:

Mục tiêu trọng tâm của bài học hôm nay là các con nói ra được  loại rau củ mà các con yêu thích. 

1, I like ...

2, Do you like ...? - Yes, I do/No, I don't.

7. Numbers 1-100

Các con học đếm các số trong phạm vi 100. 

8. Story: “Make a salad”

Các con nghe câu chuyện và tập đọc câu chuyện "Make a salad". 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm. 

https://www.mediafire.com/file/1yruyg3z9j4h9mk/WORKSHEET+11.pdf/file

2. Quay video câu chuyện "Make a salad"

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English